Briti chcú, aby sa EÚ lepšie správala k malým podnikom

Vo svojom príspevku do debaty o stratégii do roku 2020, Gordon Brown vyzýva ku koordinovanej a pokračujúcej snahe k prechodu od obnovy k rastu. Okrem toho by sa podľa neho malo sledovať, či generálne riaditeľstvá Komisie spĺňajú záväzky podľa hesla Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act – SBA) – „Najprv mysli v malom“ – a svojimi iniciatívami nepridávajú administratívne prekážky podnikom.

Okrem toho chce, aby Európsky dvor audítorov vykonával ročné kontroly, aby zistil, či programy lepšej regulácie prinášajú to, čo sľubujú. Briti tvrdia, že by sa mal stanoviť ambiciózny dátum, dokedy by všetky súčasti SBA mali byť implementované. Najlepšie do konca roku 2010.

Britský premiér svoj názor prezentoval stálemu predsedovi Rady EÚ Hermanovi Van Rompuyovi, počas jeho návštevy v Londýne.

Rizikový kapitál je Brownovou prioritou

Financovanie malých podnikov je na poprednom mieste Brownovej agendy, pričom Londýn apeluje, aby Európsky investičný fond (EIB) dostal prístup na kapitálové trhy, aby sa mu podarilo nahromadiť čo najviac kapitálu. Ten by mal potom smerovať do high-tech sektorov akou je digitálna výroba či nízkoemisné odvetvia.

Briti navrhujú, aby sa vytvoril otvorený vnútorný trh pre investičný kapitál, ktorý by umožnil rizikovému kapitálu, private equity a ďalším formám investičného financovania dostať sa do rúk profesionálnych investorov v rámci celej EÚ na základe pravidiel stanovených v smernici o spravovaní investičných fondov.

Dočasný rámec o štátnej pomoci by podľa Spojeného kráľovstva mali ukončiť do konca tohto roka, aby nastolili disciplínu a maximalizovali možnosti pre hospodársku súťaž.

Silný a konkurencieschopný sektor finančných služieb

Brown sa samozrejme zaoberal aj otázkou, ako prísne by sa malo postupovať voči finančnému sektoru, najmä s ohľadom na londýnske City. Požaduje, aby sa každý rok organizoval ekonomický summit, v rámci európskej snahy o podporu stability trhu a ekonomické reformy.

„Bude dôležité, aby sme zaistili implementáciu správnych regulácií na správnych miestach, založených na úzkej spolupráci, prihliadajúcich na možné dôsledky. Aj nezámerné vplyvy zle nastavenej regulácie by mohli brániť rastu pre obmedzenie poskytovania úverov podnikom,“ varuje Spojené kráľovstvo.