Brusel chce elektrické autá

Vo včerajšom oznámení Komisia zdôrazňuje, že neuprednostňuje žiadnu konkrétnu technológiu. Dokument však obsahuje obmedzenia pre motory využívajúce biopalivá, ako je etanol, či bionafta.

„Tekuté biopalivá môžu byť miešané s konvenčnými tekutými palivami a spaľované v existujúcich spaľovacích motoroch do určitej miery. Vyšší podiel (biopalív) si už však vyžaduje modifikácie palivového systému a motora vozidla“, hovorí Komisia.

Globálny trend

Podčiarkuje však potenciál elektrických motorov. Cituje štúdiu spoločnosti IHS, ktorá predpovedá, že globálny trhový podiel elektrických automobilov na celkovom množstve nových áut môže v 2030 dosiahnuť 20%. V súčasnosti je minimálny.

„Ultra-nízko emisné elektrické vlaky a vodíkové palivové články sú najsľubnejšími možnosťami“, píše v oznámení Komisia.

Použitie elektromobilov je v Bruseli videné ako komplementárne k väčšiemu rozšíreniu áut s vodíkovými palivovými článkami, ktoré majú v podstate tiež elektrický pohon, lenže elektrinu si vyrábajú samé reakciou vodíka a kyslíka.

Podľa komisára pre priemysel Antonia Tajani sa mnoho krajín EÚ začína obracať na elektromobily. „To je pozitívne riešenie.“ Podľa komisára je to aj globálny trend, najmä v USA a východnej Ázii.

„To však Komisii nebráni, aby sa pozerala aj po iných riešeniach“, zdôraznil Tajani. Odmietol obavy, že nedostatok jasných priemyselných preferencií na úrovni EÚ oslabí pozíciu Európy voči globálnym konkurentom.

Podmienky: infraštruktúra a spoločné štandardy

Podmienkou masívneho rozšírenia elektromobilov je však vybudovanie dostupnej siete staníc, kde budú môcť nabíjať, či vymieňať batérie. „EÚ by mala prebrať vedúcu úlohu a spolupracovať na národnej a regionálnej úrovni s členskými štátmi na budovaní infraštruktúry“, píše sa v dokumente prijatom Komisiou. „Európska investičná banka by mala preskúmať možnosti poskytnutia financovania na stimulovanie investícií do infraštruktúry a rozvoja služieb pre zelené automobily.“

Kľúčovým je prijatie spoločných štandardov pre systémy nabíjania či výmeny batérií – bez nich by sa výrazne obmedzila mobilita elektromobilov po kontinente.

Masívny nástup elektromobilov by mal silno pozitívny vplyv na životné prostredie – znížil by emisie a znečistenie ovzdušia z dopravy. Podmienkou však je, aby elektrická energia spotrebovávaná touto novou generáciou vozidiel pochádzala z nízkoemisných, obnoviteľných zdrojov, upozorňuje Komisia. Je tiež potrebné pripraviť legislatívu regulujúcu použitie a recykláciu batérií.

„Dvojkoľajová“ stratégia

Podpora elektromobilov je súčasťou širšej stratégie na zvýšenie podielu environmentálne „čistých“ vozidiel na európskom trhu. Kľúčovú úlohu zohráva finančná stránka.

Do konca roka chce európska exekutíva predstaviť rámcové pravidlá pre finančnú podporu spotrebiteľov, ktorí si kúpia auto so „zeleným“ pohonom. Cieľom je zabezpečiť kompatibilitu podporných schém s pravidlami európskeho jednotného trhu.

Brusel chce tiež revidovať Smernicu o zdaňovaní energií, aby zvýšil „efektívne využitie konvenčných palív, a postupný nástup alternatívnych, nízkoemisných palív“, píše sa v oznámení. Keďže prechod na nové pohony nebude okamžitý, potrebné je tiež riešiť otázku efektívnosti konvenčných motorov.

„Dvojkoľajný“ prístup zahŕňa viacero opatrení na oslabovanie negatívnych environmentálnych vplyvov tradičnej dopravy – od regulácie dvoj- a trojkolesových vozidiel, až po plán znižovania emisií ťažkých nákladných automobilov.