Brusel chce rovnováhu medzi inováciami a hospodárskou súťažou vo farmaceutickom sektore

Pozadie:

Odvetvový prieskum (Sector inquiry) je vyšetrovanie, ktoré môže Európska komisia vykonať v jednotlivých sektoroch ekonomiky v prípade ak má podozrenie, že subjekty na trhu používajú praktiky obmedzujúce hospodársku súťaž.

Vyšetrovanie vo farmaceutickom priemysle dramaticky spustila Komisia ešte v januári 2008, kedy neohlásene navštívila kancelárie niekoľkých európskych top farmaceutických firiem. Jeho cieľom je zistiť, či firmy používajú praktiky obmedzujúce súťaž a tým bránia inovácii a vstupu lacných generických liekov na európsky trh.   

Prvé závery zverejnila v novembri 2008 a tie tvrdili, že veľké farmaceutické spoločnosti aplikovali viacnásobné patenty na tie isté lieky a hľadali spôsoby ako zabrániť konkurencii vo vývoji nových liekov. Napätie v sektore mierne uvoľnilo konečné znenie správy, publikované v júli, kde sa už Komisia vyjadrovala miernejšie.

Otázky:

Philip Lowe, generálny riaditeľ Európskej komisie pre hospodársku súťaž vyhlásil, že Brusel chce zaistiť prístup k bezpečným a efektívnym inovatívnym liečivám a zároveň zdôraznil potrebu reformovať európsky patentový systém.

„Európska komisia si uvedomila významnosť týchto dvoch výziev tým, že spojila služby GR Enterprise (Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel) a GR Sanco (Generálne riaditeľstvo pre zdravotníctvo),“ uviedol na adresu rozhodnutia presunúť zodpovednosť za liečivá z komisára pre priemysel na komisára pre zdravotníctvo.

Lowe povedal europoslancom, že prieskum Komisie v farmaceutickom odvetví odhalil praktiky, ktoré odďaľovali vstup lacnejších generických liekov na trh. Podľa jeho slov každý pacient v EÚ ročne minie na lieky 430 eur a celková spotreba liekov v EÚ dosahuje približne hodnotu 2 % HDP.

„Nie je tajomstvom, že systémy verejného zdravotníctva sú pod tlakom, aby ušetrili peniaze. Je jasné, že sa nedá šetriť na novoobjavených liekoch, preto väčšina vlád hľadá spôsoby ako ušetriť na generických liekoch,“ uviedol.

Podľa jeho slov prieskum Komisie odhalil, že generiká na trh vstupujú s cenou o štvrtinu nižšou ako je cena originálnych liekov a ešte k tomu táto cena po dvoch rokoch klesne ešte o 40 %, čo znamená významné ušetrenie nákladov.

Firmy čakajú s uvedením generických liekov

Generické lieky vstupujú na trh po uplynutí lehoty stanovenej pre ochranu duševného vlastníctva, no podľa Lowa firmy, ktoré majú patent v rukách zámerne zdržujú sprístupnenie generík.

„Skúmali sme spôsoby ako ušporiť a zistili sme, že v praxi dochádza k významnému spomaľovaniu vstupu generických produktov na trh,“ vysvetlil. Najvyužívanejším nástrojom je aplikovanie viacnásobných patentov, niektoré originálne lieky podľa Lowa chráni až viac ako 1300 patentov.

EÚ podľa generálneho riaditeľa bude aj naďalej monitorovať dohody, ktoré medzi sebou farmaceutické firmy uzatvárajú. Pretože aj tie predstavujú riziko obmedzujúce vstup generických liekov na trh.

Zdôraznil však, že otázka cien liečiv je záležitosťou členských štátov a Brusel sa podľa neho nesnaží o riešenie všetkých problémov v sektore zdravotníctva prostredníctvom svojej legislatívy o hospodárskej súťaži. „Myslím, že je jasné, to čo robíme na poli hospodárskej súťaže chce nielen ochraňovať tých, čo inovujú, ale aj propagovať túto činnosť.“