Brusel chce viac dohliadať na národné ekonomiky

Komisia načrtla členskými štátom, čo by mali obsahovať správy o plánovaných ekonomických reformách, ktoré budú štáty musieť predkladať počas dohodnutého európskeho semestra hospodárskeho dohľadu. Exekutíva ich chce zhodnotiť najneskôr do konca každého apríla. Krajiny by mali uviesť svoje ciele, možné prekážky a hospodárske plány s výhľadom na najbližšie tri roky. Komisia očakáva Národné reformné programy od národných vlád najneskôr do 12. novembra tohto roka.

Pomoc pre stratégiu Európa 2020

Plány pre národné reformy sú súčasťou stratégie Európa 2020 pre dlhodobý hospodársky rast. Agenda dáva na prvé miesto inovácie a zelený rast a navrhuje prísnejšie monitorovanie reformných programov. Takto by sa dalo vyhnúť neúspechu Lisabonskej stratégie.

Národné vlády budú požiadané, aby informovali o svojich politikách zameraných na rast, spolu s ich návrhmi rozpočtu. Potvrdil to Amadeu Altafaj i Tarido, hovorca komisára pre hospodárske a menové záležitosti Olliho Rehna.

Reformné programy umožnia Komisii sledovať, ako sa členské štáty snažia napĺňať ciele stratégie Európa 2020. Okrem toho v tom istom čase bude môcť odhaliť prípadné nezrovnalosti s rozpočtami členských štátov, ktoré by mohli viesť k nerovnováhe, alebo neúspechu.

Síce kontrola, či rozpočty sedia s podmienkami Paktu stability a rastu a hospodárskych politík bude prebiehať paralelne, Altafaj upozornil, že obe záležitosti budú právne separované. To by malo potešiť nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá sa ešte v marci obávala, že úzke prepojenie politík pre rast s rozpočtovou disciplínou by z hospodárskeho dohľadu urobili záležitosť zbytočne politickú.

Počas semestra hospodárskeho dohľadu budú národné programy skúmať aj ministri financií. V prípade, že odhalia závažné nezrovnalosti, poskytnú špecifické usmernenie. Odporúčania budú zasielať v čase, keď sa na národnej úrovni ešte len pripravujú závažné rozhodnutia ohľadom rozpočtu.