Brusel hodnotí Slovensko pozitívne

Krátka správa:

Slovenská inflácia by v roku 2007 nemala prekročiť 1,75%. Prispejú k tomu nízky rast regulovaných cien energie a silný kurz koruny. Uvádza sa to v pravidelnej ekonomickej predpovedi Európskej komisie, ktorú zostavuje pre jednotlivé členské štáty a celú eurozónu na roky 2007 – 2009.

V roku 2009 by však inflácia mala dosiahnuť 3%, čo je za súčasnou referenčnou hodnotou inflácie potrebnej na splnenie Maastrichtských kritérií (2,6%).  Nemalo by to však znamenať zhoršenie vyhliadok Slovenska na prijatie eura v plánovanom termíne. Analytik ING Ján Tóth je optimistický a tvrdí, že „3% nie je vysoká inflácia, vzhľadom na charakter slovenskej ekonomiky.“ Správu číta ako dobrý signál pred záverečným májovým hodnotením Európskej komisie.

Podobne vyhodnocuje správu aj analytička Slovenskej sporiteľne Mária Valachyová: „Nárast priemernej harmonizovanej inflácie na 2,5 a 3,0% na roky 2008 a 2009 sa až tak výrazne nelíši od odhadov NBS, ktorá predpokladá priemernú infláciu v danom období na 2,3 a 2,7 %. Odhad Európskej komisie sa v čase hodnotenia pripravenosti na euro môže ešte zmeniť.“

Postupný nárast inflácie má priniesť najmä zvýšenie spotrebných daní na cigarety, zdražovanie dodávok vody, elektriny a potravín. EK do svojej inflačnej prognózy už zahrnula aj odstránenie pozitívneho vplyvu silného kurzu koruny – aj to má výrazne prispieť k zvýšeniu inflácie v roku 2009 na 3%.

EK verí plánom slovenskej vlády udržať deficit verejných financií pod úrovňou 2,9%. Má k tomu prispieť najmä „neočakávane silný ekonomický rast, ktorý prinesie zvýšený výnos z daní a dividend“ a to všetko „napriek výdavkom na druhý penzijný systém, ktoré sú vyššie, ako sa očakávalo.“ Komisia však varuje, že vývoj nemusí byť až taký pozitívny: „….avšak podobne ako minulý rok, pozitívny vplyv neočakávane dobrých výsledkov môže byť opäť negovaný niektorými nerozpočtovanými výdavkami,“ uvádza sa v správe.

Slovensko získalo hodnotenie krajiny, ktorá bude naďalej priťahovať priame zahraničné investície, zrýchľovať ekonomický rast a zamestnanosť:

Údaje pre SR v % 2007 2008 2009
Rast HDP 8,7 7,0 6,2
Inflácia 1,7 2,5 3,0
Nezamestnanosť 11,2 9,7 9,0

Aktuálna prognóza ešte nie je rozhodujúca pre posúdenie schopnosti Slovenska plniť Maastrichtské kritériá a prijať euro. Komisár pre menové záležitosti Joaquín Almunia v reakcii na dnešnú správu dúfa, že „Slovensko získa v máji pozitívne hodnotenie,“ čo by znamenalo, že Slovensko by od vstupu do eurozóny delilo už len politické rozhodnutie Európskej rady.

Svetová finančná kríza spomalí celkový ekonomický rast EÚ. Európska komisia očakáva pokles z 2,9 % v roku 2007 na 2,4 % v rokoch 2008 a 2009. „V dôsledku letnej turbulencie na finančných trhoch, spomalenia hospodárskeho rastu v USA a neustále rastúcich cien ropy sa vyhliadky nevyhnutne zhoršili. No vďaka silnému svetovému rastu a pevným ekonomickým základom by mal byť tento negatívny vplyv obmedzený. Pokiaľ ide o ceny, inflácia by mala zostať mierna, ale hrozí že bude mať stúpajúcu tendenciu,” vyhlásil Joaquin Almunia, komisár pre hospodárske a menové záležitosti.