Brusel pokutuje holandský pivný kartel

 Krátka správa:

K nelegálnym aktivitám dochádzalo „aspoň medzi rokmi 1996 a 1999“, počas ktorých sa tri vyššie menované spoločnosti a jedna ďalšia stretávali na „početných neoficiálnych stretnutiach“, aby koordinovali cenu piva v Holandsku. Informovala o tom Komisia 18. apríla 2007.

 Stretnutia, na ktorých sa zúčastňovali vysokí členovia manažmentu vrátane členov rád spomínaných firiem a ich národní manažéri, sa uskutočňovali v reštauráciách a hoteloch a niesli kódové označenia ako „stretnutie o agende“, „stretnutie Catherijne“ alebo „stretnutie o posuvnej mierke“.

Tri firmy dostali pokutu v bezprecedentnej výške 273,8 miliónov euro, z čoho najviac spoločnosť Heineken vo výške 220 miliónov €, Grolsch vo výške 31,5 miliónov € Bavaria vo výške 22,8 miliónov. K rozhodnutiu došlo potom, čo Európsky súdny dvor vo februári potvrdil pokutu vo výške 42 miliónov €, ktorú dostala spoločnosť Danone za obdobné fixovanie ceny na belgickom trhu (EurActiv, 9. február 2007).

Belgicko-brazílska firma InBev – ktorá bola štvrtým členom kartelu – unikla pokute len preto, že Komisii odhalila Komisii odhaliť skupinu. Dôkazy, ktoré boli získané pri neohlásených inšpekciách na pôde firiem vo Francúzsku, Luxembursku, Taliansku a Holandsku zahŕňali ručne písané poznámky, dokazujúce nelegálne aktivity.

„Je neakceptovateľné, aby sa hlavní dodávatelia piva dohadovali o zvýšení cien a rozdeľovali si medzi sebou trh,“ povedala komisárka pre konkurenciu Neelie Kroesová. „Najvyšší manažment týchto spoločností veľmi dobre vedel, že ich správanie bolo nelegálne, ale napriek tomu v ňom pokračovali a snažili sa zamaskovať svoje stopy.“

Heineken sa vyjadril, že má zámer odvolať sa proti rozhodnutiu a argumentoval tým, že pokuta je „neprimeraná a neodôvodnená“. „Spoločnosť nesúhlasí s náznakom … že ceny na holandskom trhu boli zvýšené prostredníctvom koordinovaných praktík,“ povedal.

„Moja správa spoločnostiam je jasná,“ povedala Kroesová. „Európska komisia nebude kartely tolerovať. Ak budete súčasťou kartelu, budete čeliť veľmi vysokým pokutám. Preto sa ani nepokúšajte začať. A ak už ste v karteli, potom to ohláste Komisii, aby ste získali imunitu predtým, než to oznámi niekto iný.“