Brusel prehral banánovú vojnu

Foto: flickr.com (phitar)

Nie všetci pestovatelia banánov majú rovnaký prístup na trh EÚ, konštatovala Svetová obchodná organizácia (WTO). Brusel zvýhodňoval bývalé kolónie členských krajín. Privilegované krajiny Afriky, Karibiku a Tichomoria (ACP/AKT) mohli dovážať ovocie na európsky trh bez nutnosti preclenia.

Spor s EÚ vyhral Ekvádor, ktorý teraz môže voči EÚ zaviesť odvetné obchodné sankcie. EÚ sa môže proti rozhodnutiu odvolať. Ekvádor je najväčším latinskoamerickým pestovateľom banánov a nie je súčasťou zmluvného rámca ACP/AKT.

Pre ACP/AKT krajiny platí, že ročne môžu doviezť do EÚ 750 tis. ton banánov bez potreby zaplatiť za ne clo. Krajiny, ktoré nie sú súčasťou rámca preferenčných zmlúv, musia banány precliť. Ako informuje portál EUbusiness, existujú dve colné hranice:

  • Po istú kvótu sa za jednu tonu banánov platí clo 75 eur.
  • Po prekročení kvóty sa tona banánov preclieva sumou 680 eur.

Diskusia o banánoch a obchodovaní s nimi bola najdlhšou v histórii WTO. Začala v roku 1996, keď spoločne s Ekvádorom zažalovali EÚ aj USA, Mexiko, Honduras a Guatemala. BBC dodáva, že neskôr sa k námietke pripojila Panama, Nikaragua a Kolumbia. Hoci USA nie sú priamym pestovateľom banánov, nadnárodná spoločnosť Chiquita disponuje aj americkým kapitálom. Podniká na území štátov, ktoré nemajú s EÚ podpísané preferenčné zmluvy.

Počiatky systému preferenčných zmlúv s bývalými kolóniami členských krajín siahajú do obdobia konca 50-tych rokov 20. storočia.