Brusel tvrdo proti rozpočtovým deficitom

Krátka správa

Komisia hodnotila aktualizáciu konvergenčného programu na roky 2007-2010, ktorú Slovensko predložilo 29. novembra. Konštatuje, že hoci plníme úlohu korekcie nadmerného deficitu (t.j. viac ako 3% HDP) do roku 2007, zaostávame pri plnení strednodobého cieľa – zníženia deficitu na úroveň tesne pod 1%.

Podľa Komisie by sme vzhľadom na predpokladaný rýchly rast ekonomiky mali mať ambíciu stlačiť deficit pod 1% rýchlejšie, než na konci obdobia. Prísnejšiu rozpočtovú politiku nám európska exekutíva odporúča prijať najmä kvôli možnému tlaku na zvyšovanie inflácie, ktorý môže prísť po odznení deflačného účinku posledného zhodnotenia výmenného kurzu koruny. Z hľadiska dlhodobej udržateľnosti má byť Slovensko „vystavené strednému riziku“.

Komisia nám konkrétne odporúča:

  • využiť vysoký rast na rýchlejšie zníženie deficitu pod 1%
  • zaviesť ďalšie štrukturálne reformy na zlepšenie výkonnosti trhu práce a byť pripravený na prijatie prísnejšie rozpočtovej politiky, keď sa zvýši riziko nárastu inflácie.

Najtvrdšie sa Brusel vyjadril na adresu Rumunska a Talianska. Talianskym verejným financiám hrozí „vážne zhoršenie“, rumunskú vládu zas varoval, že proti nej môže tohto roku začať disciplinárne konanie.

Pokiaľ ide o Taliansko, Komisia pochybuje že bude schopné splniť svoj cieľ a eliminovať deficit do roku 2011. Hoci už minulý rok klesol pod hranicu 2%, zhoršujúce sa medzinárodné prostredie a politická nestabilita vyvolávajú obavy, či sa podarí udržať disciplínu.

Ešte horšie je na tom Rumunsko. Napriek silnému ekonomickému rastu malo minulý rok deficit 2,9% a bez sprísnenia politiky očakáva Komisia tento rok 3,2% a budúci 3,9% HDP.

Francúzsko je spolu s Talianskom jedinou krajinou eurozóny, ktorá neprisľúbila že do roku 2010 dosiahne vyrovnaný rozpočet. Komisia ho vyzvala na pokračovanie v štrukturálnych reformách a naznačila, že očakávaný ekonomický rast (2-2,5% v 2009-11) môže byť, vzhľadom na globálny ekonomický vývoj, príliš optimistický. Potom by mal ale Paríž problém vyrovnať rozpočet aj do roku 2012, ako to v súčasnosti plánuje.