Brusel varuje: vodou sa mrhá, treba zvýšiť ceny

Krátka správa

Ministri životného prostredia na neformálnom víkendovom zasadnutí Rady v Lisabone diskutovali o možnostiach riešenia stále častejších súch a nedostatku vody, vyvolaných klimatickými zmenami.

Ministri vyzvali k lepšej koordinácii v EÚ, lepšej implementácii Rámcovej smernice EÚ o vodách (WFD – Water Framework Directive) a prípadne k prijatiu nových legislatívnych opatrení, ktoré by vychádzali z Oznámenia Komisie o nedostatku vody a suchách z 18. júla. V tomto dokumente sa okrem iného vyzýva k zvýšeniu cien vody, čo má zabrániť mrhaniu.

V súvislosti so stretnutím ministrov zverejnila Komisia ďalší dokument, v ktorom varuje, že sa zbytočne mrhá až 40% vody. Komisia je znepokojená „ďalším zhoršením situácie s vodou v Európe, ak budú teploty naďalej stúpať a neprijme sa žiadna jasné stratégia zmierňovania dopadov“.

Do roku 2030 by mal smäd Európy narásť o 16%, podľa Komisie by zvýšený dopyt viac ako dvojnásobne pokrylo šetrenie vodou.

Francúzsky minister ekológie Jean-Louis Borloo vydal vyhlásenie, v ktorom vyzýva francúzskych farmárov, aby používali viac meračov vody, a aby sa obmedzilo mrhanie vody v budovách.

Environmentálna organizácia WWF privítala výzvu Rady na lepšiu implementáciu WFD, ktorú považuje za rozumný rámec pre hospodárenie s vodou. WWF však kritizuje slabosť smernice pokiaľ ide o opatrenia na špecifické kontroly kvality vody v poľnohospodárstve.

Environmentálne skupiny však znepokojuje zmienka o potrebe novej legislatívy. V súčasnej politickej klíme by totiž podľa nich mohla znamenať snahu oslabiť povinnosti podľa WFD.

Portugalsko, ktoré je držiteľom rotujúceho predsedníctva do decembra 2007, napríklad zaostáva za ostatnými členskými krajinami v implementácii WFD. Vyplýva to z porovnania Komisie.