Brusel vyzýva lídrov k jednote na summite G20

„Áno existuje únik z krízy,“ vyhlásil José Manuel Barroso v komunikácii, ktorú vydala Komisia pred jarným stretnutím Rady (19. – 20. marca). Dokument vyzýva predstaviteľov členských štátov ku koordinovanému prístupu pri implementácii ozdravujúcich plánov a zjednoteniu pred aprílovým summitom G20 v Londýne. Zároveň sa zaoberá kľúčovými otázkami, ktoré rezonujú v európskej spoločnosti od jesene 2008.

Komunikácia začína bankovým systémom a žiada členské štáty, aby sa čo najrýchlejšie pokúsili o navrátenie dôvery na trh, čo by uvoľnilo aj úverový tok. Majú pritom využiť návod Komisie, ako banky očistiť od toxických a poškodených aktív. Pokiaľ ide o finančnú reguláciu a kontrolu, Brusel sa stotožnil s princípmi, ktoré načrtla de Larosiérova expertná skupina.

V apríli plánuje vydať iniciatívu ohľadom dozoru nad hedgeovými fondmi a private equity. Následne v júni navrhne časový harmonogram pre ďalšie opatrenia založené na de Larosiérovej správe. Na jeseň chce navyše predstaviť aj návrh efektívnych sankcií voči narušiteľom v bankovom sektore.  

Komisia analyzuje aj prvé výsledky európskeho plánu na ozdravenie hospodárstva. Zhodnotila, že 500 národných opatrení a záverov spĺňa princípy, ktoré odporúčala – dočasnosť, cielenosť a načasovanosť. Zároveň opäť vyzvala k päťmiliardovej investícii do energetických projektov a širokopásmového internetu.

Pod vplyvom zhoršenia vzťahov medzi štátmi, ktoré pramenia z protekcionistických tendencií v rôznej podobe v rámci záchranných balíkov, Komisia zdôraznila potrebu zjednotenia európskych lídrov pred aprílovým summitom G20 v Londýne.

„EÚ by spoločne mala dať impulz k zlepšeniu globálneho finančného a regulačného systému, väčšej transparentnosti, primeranej kontrole všetkých hráčov na finančnom trhu, boju proti problémom, ktoré spôsobujú nespolupracujúce jurisdikcie, podpore medzinárodných dozorných orgánov, reforme Medzinárodného menového fondu, Fóra finančnej stability a Svetovej banky,“ uzatvára komunikácia.