Bude sa prihliadať aj na mieru súkromného zadlženia

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/bitzcelt/3058009462/

Zdroje blízke rokovaniu o posilnení hospodárskeho riadenia v EÚ prezradili, že miera súkromného zadlženia – domácností a bánk – bude braná do úvahy pri hodnotení konkurencieschopnosti krajiny. Dokonca môže viesť k zakročeniu Európskej komisie.

„Banky by mohli problém zväčšiť,“ uviedol zdroj. O indikátoroch, na ktoré sa bude pri zhodnocovaní ekonomickej situácie štátov prihliadať, sa stále diskutuje. Exekutíva by návrh mala zverejniť pred koncom roka. Komisár pre hospodárske záležitosti Olli Rehn však už pred tým naznačil, že súkromný dlh by mal tvoriť časť kalkulácie dlhu. Otázne však je, ako ho zakomponovať do nových pravidiel.

Taliansko, s nízkou mierou súkromného dlhu, lobovalo za to, aby sa naň prihliadalo a aby krajiny s vysokou mierou súkromného dlhu čelili rovnakým sankciám ako krajiny s vysokým verejným dlhom.

Ministri sa včera však zhodli, že vysoký súkromný dlh by mal podliehať miernejším trestom. Pokiaľ Komisia odhalí, že má vplyv na konkurencieschopnosť krajiny, verejne na to poukáže v správe o stave financií štátu.

Odhaduje sa, že nové pravidlá o hospodárskom riadení by mohli vstúpiť do platnosti už v roku 2011. V tandeme na návrhu pracujú dve skupiny – jedna okolo stáleho predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya a druhá okolo komisára Rehna.

Cieľom je zrýchliť reformný proces, pretože takto bude exekutíva vopred vedieť, či vlády na pravidlá pristúpia alebo nie. Akokoľvek, o novej forme kontroly stavu európskych ekonomík bude ešte hlasovať Európsky parlament.