Budeme mať euro

Zdroj: Národná banka Slovenska

Podľa neoficiálnej verzie Konvergenčnej správy, ktorá včera prenikla do médií, je pripravenosť Slovenska na jednotnú menu hodnotená pozitívne. Komisia správu oficiálne zverejní 7. mája.

Najväčšie obavy vyvolávalo, ako bude Komisia hodnotiť „udržateľnosť“ plnenia kritérií, najmä inflácie. Správa však hovorí, že miera inflácie „veľmi pravdepodobne ostane v najbližších mesiacoch pod referenčnou hodnotou“. Zároveň však dodáva, že vláda musí byť „na pozore“.

Správa oceňuje, že vláda realizovala „dôveryhodné a udržateľné“ znižovanie rozpočtového deficitu. V roku 2007 dosiahol 2,2% HDP, tento rok má klesnúť o ďalšieho 0,2%. Komisia teda s najväčšou pravdepodobnosťou zastaví „procedúru nadmerného deficitu“ proti Slovensku. V správe však poznamenala, že „ambicióznejšia“ rozpočtová politika by mohla pomôcť bojovať s infláciou.

Ministerstvo financií nechce správu do jej oficiálneho zverejnenia nijak komentovať.