Budeme nakupovať plyn od Japoncov? Zazmluvnili si ho priveľa

Cañete a Seko

Eurokomisár Cañete a japonský minister Seko v utorok v Bruseli. FOTO: EK

Na svetovom trhu sa zemný plyn tradične nakupuje cez dlhodobé zmluvy, v ktorých skladajú zákazníci niekoľko záväzkov. Musia postupne odobrať vopred dohodnutý objem plynu, zaplatiť v cenách naviazaných na ceny ropy a nesmú plyn predávať do zahraničia.

V Európe je tento typ zmlúv na ústupe. Európske právo navyše vylučuje zákaz predaj plynu do zahraničia. K jeho vynucovaniu prispieva v strednej a východnej Európe aj prípad Gazprom.

Európska únia a Japonsko teraz chcú, aby sa tieto pravidlá uplatňovali aj na medzinárodnej úrovni. Japonským importérom to umožní predávať do Európy plyn, ktorý si zazmluvnili nadbytočne. Európskych dovozcov sa to môže týkať v budúcnosti. Cieľom je, aby mohli robiť presne to, čo už teraz robia západné firmy na Ukrajine vďaka reverznému toku na slovenskej hranici: zbavovať sa nadbytočného plynu, ktorý nedokážu spotrebovať alebo predať doma.

Japonci menia pravidlá

Dohoda, ktorá umožní spoluprácu Európy a Japonska, podpísali eurokomisár pre klímu a energetiku a japonský minister obchodu. Miguel Arias Cañete a Hiroshige Seko podpísali v utorok 11. júla memorandum o porozumení o skvapalnenom zemnom plyne (LNG).

Súčasťou dohody je aj záväzok odstraňovať zo zmlúv klauzuly o zákaze predaja plynu do iných krajín. V Japonsku je na rozdiel od Európy tento zákaz legálny.

https://euractiv.sk/clanky/ekonomika-a-euro/unia-sa-s-japonskom-dohodla-na-volnom-obchode/

Takmer všetky japonské zmluvy na nákup plynu určeného pre japonské územie obsahujú klauzuly trestajúce predaj plynu do inej krajiny.

Ako však na brífingu minister Seko, japonský antimonopolný úrad v júni rozhodol, že takéto klauzuly v sú v princípe v rozpore s japonskými pravidlami hospodárskej súťaže.

Majú nadbytok plynu

Japonsko má momentálne nadbytok plynu. Tamojší dovozcovia ho musia odoberať, keďže sa k nemu zaviazali v dlhodobých zmluvách.

Agentúra Platts odhaduje, že Japonci zazmluvnili nadbytočných 15,7 milióna ton LNG pre rok 2018 a 16,9 milióna ton LNG pre rok 2019. V roku 2022 má nadbytok konečne klesnúť na 3,1 milióna ton LNG.

Vzhľadom na svoje zmluvy nedokážu japonskí importéri tento plyn predávať ďalej a ak áno, tak len za dodatočný poplatok.

Tamojší antimonopolný úrad sa vyjadril, že nové alebo nanovo vyjednávané zmluvy by už nemali obsahovať tento typ klauzúl.

Ako ovplyvniť ceny

Nadbytok plynu sa môže prejaviť v nižších cenách, musí to však umožniť nastavenie trhu.

Cieľom dohody medzi Úniou a Japonskom je vybudovať likvidnejšie, flexibilnejšie a transparentnejšie trhy. Obe ekonomiky sa podľa eurokomisára Cañeteho zaviazali k spolupráci na „zavádzaní spoľahlivých cenových indexov na krátkodobých trhoch, ktoré budú odrážať skutočný dopyt a ponuku.“

V memorande uzatvorenom na 10 rokov sa tiež dohodli na spolupráci v krízových situáciách a znižovaní emisií metánu v celom hodnotovom reťazci LNG.

„LNG môže zohrať dôležitú úlohu v prechode k nízkouhlíkovému energetickému systému za účelom dosiahnutia cieľov v Parížskej dohode,“ uviedol eurokomisár Cañete.

LNG a Slovensko

Japonsko a Európska únia spolu predstavujú polovicu svetového dopytu po plyne. Japonci sú najväčším dovozcom LNG, Európania druhým najväčším. Pre seba Japonci dovážajú plyn len v podobe LNG. Výlučne tejto forme s ním budú môcť obchodovať aj s Európanmi.

LNG je plyn schladený na veľmi nízku teplotu, čo znižuje jeho objem a umožňuje prepravu na špeciálne upravených plavidlách. Pre jeho prijatie musí mať krajina terminál LNG.

http://euractiv.sk/rozhovory/energetika/amos-hochstein-plynovod-je-ako-katolicke-manzelstvo-kupujte-lng/

Slovensko má najbližšie k terminálu LNG v poľskom Swinoujści.

Fyzický odber komodity, ktorá sa tam dováža a potom regazifikuje, však bude možný až po stavbe poľsko-slovenského terminálu okolo roku 2020.

Európska stratégia

Komisia schválila vlani vo februári stratégiu pre LNG a skladovanie plynu.

Ako pripomenul Cañete v utorok, jej cieľom je „zabezpečiť, aby všetky členské štáty Európskej únie mali prístup k likvidným trhom s plynom za rôznorodého výberu zdrojov dodávok vrátane LNG. Zlepší sa bezpečnosť dodávok plynu a konkurencieschopnosť vďaka silnejšej diverzifikácii,“ povedal eurokomisár.

V stratégii Komisia vyzvala členské štáty, aby podporovali budovanie cezhraničných prepojení smerujúcich k terminálom LNG alebo k hubom, kde sa s ním obchoduje.

Sama sa tiež podujala spolupracovať na budovaní transparentných trhov s plynom s Japonskom, ale aj s ďalšími veľkými spotrebiteľmi plynu – s Južnou Kóreou, Čínou a Indiou.

Dominuje ruský plyn

Dnes sa plyn do Európy dováža najmä cez potrubie a najmä z Ruska. Podľa správy Európskej komisie mal ruský potrubný plyn 41-percentný podiel na dovoze plynu do Európskej únie zvonku.

LNG predstavoval len 12 percent plynu importovaného spoza hraníc Únie. Najväčším dodávateľom je Katar, s ktorým má dlhodobú zmluvu aj poľský importér. Práve Poliaci však prijali aj jednu z prvých amerických dodávok LNG do Európy.

Európa má 24 terminálov LNG, celkovo sa však využívajú pod úroveň svojej kapacity. Komisia to vysvetľuje výhodnými ruskými cenami pre Európu a vysokými cenami LNG v Ázii vrátane Japonska.

„Vďaka svojím likvidným hubom, nevyužívaným terminálom LNG a elektrárňam na plyn je Európa v dobrej pozícii, aby prijala dodatočné dodávky LNG, zatiaľ čo svetový trh trpí nadbytočnou ponukou,“ uzatvára analýza Komisie.