Budúcoročný rozpočet EÚ čaká už len na podpis

Pozadie

129 miliárd eur je suma, s ktorou bude EÚ hospodáriť v budúcom roku. Dominovať rozpočtu bude systém satelitnej navigácie Galileo, Európsky technologický inštitút, Lisabonská stratégia a SZBP. Oficiálne bude podpísaný 18. decembra 2007.

Otázky

Európskemu parlamentu sa podarilo napríklad presadiť, aby bol program Galileo (európsky program satelitnej navigácie, nezávislý na americkom, ruskom, či čínskom systéme), ako aj Európsky technologický inštitút plne financovaný z rozpočtu Európskej únie. Dohoda však bola výsledkom až zmierovacieho konania medzi Parlamentom a Radou. 

Parlament sa zasadil aj za revíziu viacročného finančného rozpočtu EÚ, čím pomohol zachovať viacročné programy Lisabonskej agendy ako “Celoživotné vzdelávanie”, “Erazmus Munus” či “Transeurópske siete”.

Spoločná zahraničná politika dostane z európskej pokladne o 125 miliónov eur viac oproti minulému roku. Počíta sa aj s výnimočným financovaním činnosti EÚ v Kosove. Navýšenie prostriedkov čaká aj agentúru pre kontrolu vonkajších hraníc Únie Frontex.

Pozície

“Hovorí sa, že rozpočty sú zrkadlom zamýšľaných hospodárskych politík. Európsky rozpočet v oblasti agrárnej politiky je žiaľ – hoci, nie vlastnou vinou – krivým zrkadlom”, uviedol na margo rozpočtu slovenský poslanec EP Sergej Kozlík (NA).

Podľa jeho slov mnohé spoločné politiky financované z rozpočtu EÚ nie sú dobré a nepodporujú “proefektívny vývoj produkčných štruktúr Európskej únie, ani zvyšovanie ich konkurencieschopnosti”.

Ide najmä o sektor poľnohospodárstva, do ktorého plynie takmer 40 % prostriedkov Európskej únie, uvádza poslanec. “Z pohľadu ostatného vývoja sa spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie ukazuje ako veľmi nepružná a rigidná. Je historicky deformovaná kompromismi založenými na postupných ústupkoch, najmä voči veľkým členským krajinám.”

EÚ je podľa Sergeja Kozlíka “svedkom toho, že 80 % európskych zdrojov čerpá 20 % podnikov koncentrovaných v starých členských krajinách”. To podľa jeho slov vytvára nerovnaké a diskriminačné podmienky pre nové členské krajiny. Je podľa neho tiež “proti základným trhovým princípom, aby sa národné finančné balíky tvorili na tzv. historickom princípe“, ako sa o tom uvažuje pri reforme trhu s vínom.

Poslanec socialitickej skupiny v EP Vladimír Maňka naopak vyzdvihol významné úspechy Európskeho parlamentu v rozpočtových rokovaniach a je toho názoru, že pri pohľade na globálnu úroveň rozpočtu bol nájdený kompromis.

Pokiaľ ide o informovanie občanov o práci a prínosoch Európskeho parlamentu bude mať Parlament vďaka rozpočtu na rok 2008 podľa jeho slov lepšie komunikačné možnosti a nástroje, pričom zdôraznil, že pre zvýšenie informovanosti je nevyhnutné väčšie zapojenie Európskej komisie a európskych domov v jednotlivých členských štátoch. Ocenil zvýšenie flexibility pre pozývanie návštevníckych skupín do EP, opatrenia na podporu jazykových služieb, dohodu pri niektorých environmentálnych otázkach a progres v oblasti prijímania zdravotne a telesne postihnutých občanov do EP.

Ocenil podporu poslancov pre vytvorenie „Systému riadenia znalostí“, ktorý by mal v budúcnosti umožniť poslancom lepšie sa venovať vašim legislatívnym úlohám.

Pri rozpočte iných inštitúcií je podľa neho potrebné posudzovať každú inštitúciu individuálne. “Ako dobrý príklad tvorby rozpočtu uvediem Dvor audítorov. Tento subjekt dosiahol v niektorých rozpočtových riadkoch úspory tým, že zostavoval svoj rozpočet na báze reálnych nákladov a nie pomocou indexov na báze inflácie”, uviedol vo svojom príspevku.