Bulharsko sa chce pripojiť k bankovej únii

Bulharsko sa pred niekoľkými dňami ako prvá krajina mimo eurozóny rozhodlo, že sa pripojí k bankovej únii. V krajine má prísť o licenciu štvrtá najväčšia banka KTB. Dôvodom je netransparentné udeľovanie úverov v miliardovej výške.

„Vládne konsenzus za okamžitý štart procedúry pre vstup Bulharska do systému jednotného dohľadu EÚ, ako prvý krok pripojenia sa k bankovej únii,“ povedal prezident Bulharska Rosen Plevneliev.

Bulharsko vstúpilo do EÚ v roku 2007, členom eurozóny ešte nie je. Funguje však v rámci systému mien Medzinárodného menového fondu, ktorý viaže bulharský lev na euro pevným kurzom.

„Dvere sú otvorené“

Komisár EÚ pre vnútorný trh Michel Barnier vyzval krajiny, ktoré chcú v budúcnosti prijať euro, aby sa už teraz pripojili k európskej bankovej únii.

"Myslím si, že by bolo v záujme niektorých krajín, ktoré sa pripravujú na euro, aby sa predtým pridali k bankovej únii," uviedol pre nemecký týždenník Wirtschaftswoche. "To by mohlo pomôcť zvýšiť stabilitu bankového sektora."

Jedným z nosných pilierov bankovej únie je spoločný bankový dohľad pod strechou Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý by mal odštartovať na jeseň. Barnier potvrdil, že banková únia je koncipovaná takým spôsobom, že sa k nej môžu pripojiť krajiny ešte pred vstupom do eurozóny. "Dvere sú otvorené", dodáva.

KTB

Nezávislý audit KTB preukázal konanie „nezlučiteľné“ s dobrou bankovou praxou a nariadeniami centrálnej banky. To zničilo nádeje banky na rekapitalizácciu a znovuotvorenie. Centrálna banka minulý týždeň nariadila jej zatvorenie.

Vláda, parlament a centrálna banka v Bulharsku hľadajú spôsoby ako podporiť klientov KCB proti insolventnosti banky. (Bližšie v článku Bulharsko: Procesy proti bankám otvárajú dvere predčasným voľbám)

V krajine vládnu obavy z možného opakovania zdrvujúcej bankovej krízy v rokoch 1996 a 1997, keď zbankrotovalo 14 bánk. Podobné problémy ako KTB totiž má aj ďalšia banka, tú však nakoniec vláda podporila.

Ako kompenzácia klientom KTB budú ich vklady a aktíva prenesené do menšej sesterskej spoločnosti, Credit Agricole Bulgaria.

Vklady v bulharských bankách (podobne ako v EÚ) sú zákonom garantované do výšky 100 000 Eur. Podľa prezidenta Plevnelieva majú vláda aj fond ochrany vkladov dosť prostriedkov na ich vyplatenie.

Odhady vlády predpokladajú, že budú potrebné približne 2 miliardy bulharských levov, ak chce vyplatiť všetky vklady v plnej výške. Dohoda však na tomto bode zlyhala, tvrdí prezident.

Namiesto toho sa v KTB vykoná medzinárodný audit. Centrálna banka medzitým  požiada Európsku bankovú agentúru, aby otestovala účinnosť jej dohľadu, hovorí Plevneliev.

Vláda sa zhodla na zvýšení rozpočtového deficitu na 3 % z pôvodných 1,8 % dlhového stropu, aby mala viac priestoru na riešenie krízy.

EurActiv/TASR/AFP