Celoeurópsky trh pre investičné fondy?

 

Krátka správa:

V júli 2005 Komisia zverejnila zelenú knihu o budúcnosti investičných fondov v EÚ a o implementácii smernice o spravovaní kolektívnych investícií prevoditeľných cenných papierov (UCITS – pozri linky EurActivu).

Komisár pre vnútorný trh McCreevy, komentujúc odpovede na zelenú knihu, povedal: „Existuje takmer univerzálny konsenzus, že súčasný rámec môže byť zlepšený, a tiež skutočná túžba konfrontovať výzvy, pred ktorými tento sektor stojí.“

Smernica UCITS ustanovuje rámec, podľa ktorého môžu byť fondy, autorizované v jednom členskom štáte, byť predávané v celej únii, ale existujú problémy s implementáciou pravidiel. Zelená kniha, s ktorou zástupcovia sektora súhlasili, preto navrhuje, čo by malo byť urobené, aby sa zlepšila implementácia s pomocou Výboru európskych regulačných úradov pre cenné papiere (CESR).

Komisia teraz zrealizuje ďalšie posúdenie dopadov v rámci expertných skupín, zložených zo zástupcov sektora a prostredníctvom objednaných štúdií. Biela kniha o investičných fondoch sa následne očakáva na jeseň tohto roku.