Centrálne banky na nových minimách

ECB znížila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bodov na úroveň 1,5 %, ďalšie rekordné minimum v jej desaťročnej histórii. Prezident banky Jean-Claude Trichet povedal, že nemôže vylúčiť ďalšie znižovanie, no odmietol odpovedať na otázky, kedy k nemu pristúpia a ani v akej miere.

Približne v rovnakom čase aj britská centrálna banka Bank of England znížila sadzbu z 1 % na 0,5 %. „Aktivita vo svete neustále slabne, čo je odrazom zníženej dôvery a pretrvávajúcich problémov na medzinárodnom úverovom trhu,“ píše sa v stanovisku banky.

Trichet vyhlásil, že ECB sa rozhodla na základe konsenzu aj napriek tomu, že názory guvernérov sa líšili v otázke, nakoľko treba sadzby znížiť. Skromne sa však vyjadril k tomu, či banka plánuje prijať dodatočné opatrenia na podporu hospodárstva – napríklad nákupom dlhopisov ako to robia iné centrálne banky. Pripustil však, že znižovanie sadzieb ešte neskončilo. „Zatiaľ sme sa nerozhodli, či ide o najnižšiu úroveň, kam môžeme ísť. Ďalšie rozhodnutia budú záležať na faktoch a ukazovateľoch […]. Nevylučujem, že by sa sadzba mohla zmeniť a ísť smerom nadol.“

Ekonomickí analytici predpokladajú, že úroková miera sa čoskoro dostane na úroveň 1 %. Podľa ankety, ktorú urobila agentúra Reuters, 58 zo 66 ekonómov očakáva ďalší pokles ešte pred koncom prvého polroka 2009, pričom väčšina z nich tipuje 50 bodový pokles už v apríli.

Zúfalé prognózy

Veľkým prekvapením boli dramatické zmeny v ekonomických prognózach ECB. Odhady úrovne hospodárskeho rastu a vývoja inflácie sa zmenili oveľa viac ako sa očakávalo. Trichet upozornil, že inflácia klesne natoľko, že ECB nedokáže tento a budúci rok splniť svoj dlhodobý cieľ udržať ju tesne pod 2 %. Pokles inflácie je podľa lídra ECB „obrazom prudkého poklesu hospodárskej aktivity“.

Podľa odhadov ECB ekonomika v recesii sa zmietajúcej eurozóny sa spomalí o 3,2 % percentá, čo je trikrát horšie ako najpesimistickejší scenár vývoja, ktorý doteraz predpokladali. „Banka dramaticky prehodnotila svoj odhad HDP a inflácie. Je veľmi pravdepodobné, že ECB pôjde na úroveň 1 %,“ povedal hlavný ekonóm Commerzbank Joerg Kraemer.

Recesia sa v roku 2009 prehĺbi

Podľa novej prognózy sa HDP tento rok zmenší v rozmedzí od 2,2 do 3,2 % v kontraste s predchádzajúcim odhadom -1 až 0 %. Ekonomika eurozóny by mohla začať rásť v roku 2010. „Súčasné hospodárske ukazovatele sú jasnou evidenciou, že dopyt na globálnom trhu aj v eurozóne bude v roku 2009 slabý. Od roku 2010 by sa však mal postupne zlepšovať,“ tvrdí Trichet.

(EurActiv / Reuters)