Ceny energií: Koľko platí Slovensko a koľko EÚ?

Vláda sa chystá efektívne regulovať ceny plynu a elektrickej energie od nového roka. Chce domácnostiam zabezpečiť energie za “dostupné a spravodlivé ceny” aj po prechode na euro a v situácii rapídne narastajúcich cien na svetových trhoch.

V mene “všeobecného hospodárskeho záujmu,” ktorý je posvätený aj dvoma smernicami Európskeho parlamentu a Rady z júna 2003, bude ceny elektrární a plynárov pre domácnosti strážiť Úrad pre reguláciu sieťových odvetví. Mimoriadne opatrenia sa začnú 1. januára 2009 a budú pokračovať až do vyrovnania ekonomického ukazovateľa „podiel výdavkov na energie na celkových príjmoch domácnosti“  s priemerom členských štátov Európskej únie.

Materiál, ktorý schválila vláda, neobsahuje údaj aký je súčasný rozdiel vo výdavkoch slovenských domácností na energie v porovnaní s priemerom EÚ a čo vlastne chce Slovensko dobiehať. Redakcii EurActiv.sk ho neposkytol ani hovorca ministerstva hospodárstva Branislav Zvara, pričom sa odvolal na údaje Eurostatu, OECD a ÚRSO. Ani hovorca úradu (ÚRSO) Miroslav Ľupták nemá tieto čísla k dispozícii a potvrdil, že ich budú musieť niekde získať.

Na stránke Eurostatu je niekoľko štatistík, ktoré vykazujú štruktúru výdavkov domácností v EÚ. V poslednom prieskume, ktorý vydal 19. júna 2008 uvádza iba kategóriu “Bývanie” s údajmi za rok 2005. Slovensku priznáva výrazne lepšie čísla ako je priemer EÚ. Do úvahy berie výdavky na vodu, elektrinu, plyn, iné palivá, nábytok, zariadenia do domácnosti a údržbu domu:

Výdavky domácností na bývanie v % celkovej spotreby, 2005
EÚ-27 33,1
Česko 26,8
Maďarsko 24,1
Poľsko 36,0
Slovensko 28,0

Iná štatistika Eurostatu nazvaná “Bývanie, voda, elektrická energia, plyn a iné palivá” očistená od nábytku a údržby domu radí Slovensko na posledné miesto v EÚ:

Výdavky domácností na bývanie, vodu, elektriku, plyn a iné palivá v %, 2006
EÚ27 21,9
Česko 22,7
Maďarsko 18,5
Poľsko 23,7
Slovensko 25,9

Premiér Robert Fico identifikoval vinníka drahých slovenských energií: “Žneme úrodu, ktorú nám v oblasti energetiky zasiala predchádzajúca vláda. Máme síce 51 percent akcií v SPP, ale nemáme žiadnu kontrolu nad týmto podnikom,” vyhlásil na tlačovej konferencii po skončení rokovania vlády.

Rovnaká situácia však vládne všade. Svetové ceny zemného plynu a elektrickej energie vzrástli od začiatku roka 2007 o 60% a 66%. Snahy o ich umelé stláčanie sa môžu ukázať ako problém v neskorších rokoch, keď regulácia pominie.

Na toto riziko poukázala ešte v apríli šéfka ekonomického výboru Európskeho parlamentu Pervenche Berés počas návštevy Bratislavy. Jej argumenty podporil aj poslanec EP Miroslav Mikolášik: “Boli tu určité tlaky vlády na nezvyšovanie cien energií. Vzniká tak skrytá inflácia, keďže podniky sa zaviazali, že tento rok nebudú zvyšovať ceny, ale to napätie a potreba zdražovať sa môže prejaviť v budúcom roku výrazným skokom.“

“Tlak na nižšie ceny ako sú ekonomické ceny, síce môže znamenať, že teraz budú o niečo nižšie, ale o to budú vyššie v budúcnosti,” komentoval zámer vlády poslanec NR SR za SDKÚ-DS Ivan Mikloš pre Aktuálne.sk

Premiér sa odporu neobáva a je pripravený na “začiatok revolúcie”: “”Rád privítam predstaviteľov SPP aj Slovenských elektrárni, nech prídu protestovať pred Úrad vlády a budeme sa s nimi o tom baviť. Toto je ale definitívne rozhodnutie slovenskej vlády.”