Česko a Slovensko chcú automatickejšie sankcie za rozpočtové prešľapy

Podľa slov premiéra Petra Nečasa sa na spoločnom stretnutí, ktorému dominovali jadrová energetika a pripravované zmeny v rozpočtovej politike Únie, potvrdila veľká názorová blízkosť oboch krajín a ich vlád.  Informuje o tom český EurActiv. Okrem toho šéf českej vlády podporil slovenský postup v prípade riešenia zadlženia Grécka.

Iveta Radičová vyzdvihla najmä rokovania o rozpočtovej politike a oživení ekonomiky oboch štátov. Potvrdila tiež prípravu spoločného česko-slovenského strategického postupu na nadchádzajúcom summite EÚ.

Na otázku, kde sa obe vlády zhodujú a kde naopak rozchádzajú v názore na posilnenie pravidiel Paktu stability a rastu, premiérka Radičová zdôraznila odlišné záväzky Slovenska vyplývajúce z členstva v eurozóne. Rovnaké stanovisko však majú pokiaľ ide o zmeny kritérií pre posudzovanie deficitov štátnych rozpočtov, vytvorenie systému sankcií a v ich automatickom charaktere.

Radičová považuje za dôležité, aby boli sankcie ukotvené v platnej zmluve, aby ich uplatňovanie dovoľovali ústavy jednotlivých členských štátov. Premiér Nečas zhrnul rozdielne pozície oboch vlád a z toho plynúci rozdiel v stanoviskách jednou vetou: „Na rozdiel od Českej republiky, Slovensko je členskou krajinou eurozóny. Od Slovenskej republiky sa očakáva, aby niečo platila, od Českej republiky nie.“

Na rozdiel od Prahy si Bratislava dokáže predstaviť ako jednu z možných sankcií aj pozastavovanie hlasovacích práv v Rade. Česi tento návrh rezolútne odmietajú.

„Nie je možné obmedziť hlasovacie práva,“ vyhlásil premiér Nečas a prirovnal takúto situáciu k bežnému životu, kedy dlžníkom tiež nie sú odoberané základné práva. „Myslím, že i členské štáty majú akési základné práva, napríklad zúčastňovať sa spolurozhodovania,“ uzavrel predseda českej vlády.