Chorvátsko a Portugalsko už nie sú zlými žiakmi, rozhodol Ecofin

Kľúčový minister eurozóny Wolfgang Schäuble

Kľúčový minister eurozóny Wolfgang Schäuble. FOTO: TASR/AP/Bundas Engler

Ministri financií EÚ (Ecofin) v piatok 16. júna v Luxemburgu rozhodli o uzavretí postupu pri nadmernom deficite pre Chorvátsko a Portugalsko.

Deficity oboch krajín, ktoré boli súčasťou nápravnej časti Paktu stability a rastu, klesli pod referenčnú hodnotu 3 % HDP.

Nadmerný deficit v štyroch krajinách

Chorvátsko podliehalo postupu pri nadmernom deficite od januára 2014, Portugalsko od decembra 2009.

V dôsledku dnešného rozhodnutia Ecofinu už len štyri z 28 členských štátov EÚ podliehajú postupom pri nadmernom deficite – Francúzsko, Grécko, Spojené kráľovstvo a Španielsko.

Všetky štyri krajiny majú termín do konca roku 2017 uskutočniť požadované rozpočtové korekcie.

Podľa správy Európskej komisie (EK) ide o pokračovanie pozitívneho trendu, ktorý bol nastolený v roku 2011 potom, ako v období 2010/11 postupom pri nadmernom deficite podliehalo až 24 členských štátov EÚ vrátane Slovenska.

Postup voči Slovensku bol zastavený v júni 2014.

Negatívny výhľad pre Taliansko

„Pokiaľ ide o fiškálnu politiku, chcel by som zablahoželať Chorvátsku a Portugalsku, keďže ministri podporili naše odporúčanie zrušiť postupy pri nadmernom deficite pre obe krajiny,“ uviedol po skončení Ecofinu podpredseda EK pre euro a sociálny dialóg, zodpovedný aj za finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov Valdis Dombrovskis.

Komisia navrhla zrušenie postupu voči obom krajinám v máji tohto roku.

Dombrovskis ocenil, že celkový obraz verejných financií v EÚ sa naďalej zlepšuje. Dodal, že v oblasti prevencie eurokomisia eviduje osem členských krajín – Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Holandsko, Luxembursko, Malta, Nemecko a Švédsko – ktoré by v tomto roku a na budúci rok mali dosiahnuť rovnaké alebo vyššie strednodobé rozpočtové ciele. Týmto krajinám nehrozia žiadne fiškálne odporúčania, avšak sú aj členské štáty, ktoré sa odchyľujú od svojich rozpočtových cieľov.

Podľa Dombrovskisa je to prípad Talianska, ktoré muselo v tomto roku prijať dodatočné štrukturálne opatrenia vo výške 0,2 % HDP. Rumunsko zas bolo upozornené, že sa dopúšťa výraznej odchýlky vytýčenej trasy pre strednodobé ciele, ktoré má splniť v tomto roku.

Členské štáty EÚ sú podľa článku 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie povinné vyhnúť sa nadmernému deficitu verejných financií. Postup pri nadmernom deficite sa používa na podporu návratu krajiny k zdravému fiškálnemu prostrediu.