Čína GMO nesmie. Poľsko musí.

Pozadie:

Pestovanie aj zákaz GMO plodín v EÚ podlieha schvaľovaciemu konaniu. Členská krajina nesmie svojvoľne zakázať používanie, predaj, či pestovanie GMO. Takýto krok musí byť podložený serióznymi vedeckými dôkazmi a schválený Bruselom. Európska legislatíva patrí medzi najprísnejšie na svete. To spôsobuje množstvo problémov v medzinárodnom obchode, najmä s USA a Čínou.

Otázky:

Európska únia skomplikuje dovoz ryže z Číny. Každá zásielka bude musieť mať od 15. augusta osvedčenie z laboratórnych testov a špeciálnu správu, že neobsahuje nedovolené GMO Bt63. Táto odroda sa minulý rok objavila v niekoľkých dodávkach čínskych ryžových produktov.

EK chce chrániť európsky trh: “Na základe európskej legislatívy o potravinovej bezpečnosti sa na trh EÚ môžu dostať iba autorizované GMO s podrobnou vedeckou analýzou,” vyhlásil komisár pre zdravie Markos Kyprianou. Bt63 v čínskej ryži tieto podmienky nespĺňa.

Brusel je rovnako prísny aj na tých, ktorý by chceli GMO zakázať úplne. Komisia aktuálne obvinila Poľsko z porušenia európskej legislatívy. Varšava odmieta zmeniť zákon, ktorý zakazuje používanie GMO plodín v krmive pre zvieratá. Prijala ho ešte bývalá konzervatívna vláda a mal by byť účinný od 1. augusta. Nová liberálna koalícia Donalda Tuska najprv avizovala, že spornú normu zmení, ale minister pôdohospodárstva Marek Sawicki v utorok vyhlásil, že “vláda zdieľa názor na GMO s predchádzajúcim kabinetom.”

Podľa komisie však Poľsko nedokázalo odôvodniť svoje rozhodnutie “relevantnými vedeckými dôkazmi.” Zákaz GMO je tak v rozpore s EÚ legislatívou. Varšava sa chce brániť na Európskom súdnom dvore.

Brusel už v minulosti napadol Poľsko za jeho plošný zákaz pestovania GMO. Varšava naďalej povoľuje dovoz a predaj GMO potravín, ktoré sú však v súlade s EÚ legislatívou riadne označené. GMO v krmive pre zvieratá vníma problematicky práve pre to, že mlieko a mäso z takéhoto chovu už žiadne označenie nemá.

Pozície:

Huang Jikun, Centrum výskumu poľnohospodárskej politiky, Peking: Obhajuje pestovanie GMO kukurice pre jej výhody – farmárom by sa významne zvýšila produkcia na hektár a spotreba pesticídov by klesla na nulu. “Predpokladáme, že ak by 90% čínskych farmárov pestovalo GMO kukuricu, ročný výnos Číny z poľnohospodárskej produkcie by sa zvýšil o 4 miliardy dolárov.”

Markos Kyprianou, komisár pre zdravie: Obhajuje odhodlanie komisie dbať na dodržiavanie prísnych pravidiel na ochranu zdravia spotrebiteľov: “EK sa rozhodla vyžadovať povinnú certifikáciu na dovoz čínskych ryžových produktov, ktoré by mohli obsahovať nedovolené GMO Bt63.”