Čína obmedzuje vývoz strategických surovín

Pozadie

Ministri krajín EÚ začiatkom mesiaca podporili plán zabezpečenia lepšieho prístupu európskych firiem k nerastným surovinám. Konkurenčný boj o niektoré materiály, napríklad vzácne kovy, je stále ostrejší.

Ešte v novembri 2008 predstavil komisár pre priemysel Günter Verheugen novú „integrovanú stratégiu“ pre prístup k nerastným surovinám. Navrhuje trojpilierové riešenie problému nedostatku surovín, ktorý môže ohroziť konkurencieschopnosť európskeho priemys

  • lepší a neobmedzovaný prístup k nerastným surovinám na svetových trhoch
  • zlepšenie podmienok ťažby nerastných surovín v Európe
  • zníženie spotreby nerastných surovín v EÚ tým, že sa posilní efektívnosť a recyklovanie.

Sťažnosť vo WTO

Rozhodnutie zažalovať Čínu pred Svetovou obchodnou organizáciou (WTO) je v USA chápané ako prejav „asertívnejšej“ obchodnej politiky, ktorú sľuboval Obama. Súčasne však môže Washingtonu skomplikovať  vzťahy s Pekingom práve v čase, keď sa ho snaží presvedčiť, aby ďalej kupoval americký dlh.

Európska únia a USA nedokázali presvedčiť Čínu, aby znížila exportné clá a zvýšila kvóty na suroviny ako bauxit, koks, či magnezit, ktoré sú pre rozvoj priemyslu strategické. Rastúca čínska ekonomika ich sama spotrebuje veľké množstvo, a tak sa snaží vláda udržať zdroje na domácom trhu.

„Po viac ako dvoch rokoch bezvýslednej snahy presvedčiť Čínu, aby zrušila tieto nespravodlivé obmedzenia, predkladáme dnes žalobu“, povedal včera novinárom americký zástupca pre obchod Ron Kirk.

„Najviac nás trápi, že to vyzerá ako vedomá politika vytvárania neférových výhod pre čínsky priemysel“, dodal.

V prvom kroku sa americká vláda a Európska komisia snažia s Čínou vec formálne konzultovať na pôde WTO. Ak to zlyhá, za 60 dní požiadajú panel WTO aby si vypočul sťažnosť.

„Veríme, že k druhému kroku nebudeme musieť pristúpiť“, povedal Kirk.

Komisárka EÚ pre obchod Catherine Ashton vyhlásila: „Čínske obmedzenia pre nerastnú suroviny poškodzujú konkurenciu a zvyšujú globálne ceny, čím v tomto hospodárskom poklese našim firmám ešte sťažujú situáciu.“

„Dúfam, že cez konzultačný proces nájdeme priateľské riešenie tejto otázky.“

Čína obmedzuje export

V roku 2001 Čína pri vstupe do WTO sľúbila, že zruší vývozné clá. EÚ a USA tvrdia, že to neurobila. Tým poškodzuje priemyselných producentov v iných krajinách, ktorí sa majú šancu dostať k čínskym surovinám len za omnoho nevýhodnejších podmienok, než domáce čínske firmy.

Sťažnosť sa podľa USA týka deviatich materiálov: bauxitu, koksu, fluoritu, magnézia, magnezitu, karbidu kremíka, kremíkového kovu, žltého fosforu a zinku.

Podľa Európskej komisie Čína uvalila „kvantitatívne obmedzenia na vývoz bauxitu, koksu, fluoritu, karbidu kremíka a zinku“. Suroviny sú používané v hliníkarskom, oceliarskom, čí chemickom priemysle a slúžia v mnohých sektoroch, napríklad v automobilovom.

Kanadskí predstavitelia naznačili, že nevylučujú, že sa k sťažnosti pridajú. „V súčasnosti pozorne monitorujeme vývoj tejto otázky“, povedala hovorkyňa kanadského ministra obchodu.

Počet obchodných sporov medzi EÚ a Čínou rastie a súvisí s obrovským obchodným deficitom Únie voči Číne. Brusel uvalil na mnohé čínske výrobky antidumpingové clá.

Ďalšie kroky

  • 23. jún: začínakjú konzultácie na pôde WTO
  • 23. august: ak sa nenájde kompromis, EÚ a USA požiadajú panel WTO aby vypočul sťažnosť
  • pred koncom roka 2009: Komisia a členské krajiny sa dohodnú na zozname kriticky dôležitých nerastných surovín