Čína podporila Kjótsky protokol

Krátka správa

Čínsky premiér Hu Džintao na summite Ázijsko-pacifickej ekonomickej spolupráce (APEC) v Sydney (5.-9. september) 6. septembra povedal, že rozvojové a priemyselné krajiny majú „rešpektovať Rámcový dohovor OSN o klimatických zmenách a Kjótsky protokol ako kľúčový mechanizmus a hlavný priestor spolupráce“ v otázke klimatických zmien.

Čína je signatárom Kjótskeho protokolu, nevzťahujú sa však na ňu záväzné emisné ciele. Profituje z princípu „spoločnej, no diferencovanej zodpovednosti“, podľa ktorej nie sú rozvojové krajiny zatiaľ nijak viazané k znižovaniu emisií.

USA a Austrália, jediné rozvinuté krajiny, ktoré neratifikovali Kjótsky protokol, sa snažili tohoročné stretnutie APEC využiť na vytvorenie medzinárodnej dohody o boji proti klimatickým zmenám, mimo rámca OSN.

Dohoda by obsahovala zvýšenie investícií a výskumu v oblasti „čistých“ technológií (najmä modernizáciu uhoľných elektrární tak, aby produkovali menej skleníkových plynov), znižovanie energetickej intenzity a záväzné emisné ciele aj pre rozvojové krajiny, vrátane Číny.

Americko-austrálsky plán však neodmietla len Čína. Výhrady vyslovili aj lídri Filipín, Malajzie a Indonézie. Preferujú, aby o podobnej veci, najmä pokiaľ ide o záväzné znižovania emisií, rozhodla OSN.

Tab: Emisie skleníkových plynov, zmena 1990-2004
Zdroj: UNFCCC

Napriek piatkovej diplomatickej snahe USA a Austrálie tak záverečná deklarácia stretnutia APEC obsahovala zmienku o OSN ako o hlavnom fóre diskusií o klimatických zmenách.

Výsledok stretnutia môže byť chápaný ako nepriame „víťazstvo“ pre EÚ, ktorá rovnako preferuje, aby bola následníkom Kjótskeho protokolu dohoda na pôde OSN.