Čínsky dumping: Priemysel sa mobilizuje pred summitom EÚ

Čína dumping, trhová ekonomika

Jean Claude Juncker, čínsky premiér Li Kche-čchiang a Donald Tusk, zdroj: Európska komisia

Obchod je popri migrácii a vzťahoch s Ruskom jednou z troch veľkých tém na programe summitu EÚ koncom tohto týždňa. Mnoho pozornosti sa sústredí na dohody TTIP (s USA) a CETA (s Kanadou), európsky priemysel však viac trápi iný aspekt obchodnej politiky.

Tým je diskusia o modernizácii obranných nástrojov EÚ v medzinárodnom obchode.

Štatút trhovej ekonomiky pre Čínu – čo potom?

Do konca roka by sa malo rozhodnúť, či sa Čínskej ľudovej republike prizná z pohľadu obchodného práva štatút trhovej ekonomiky.

Ak by sa tak stalo, EÚ by mohla antidumpingové opatrenia na jej export uvaliť len za podmienky, že by ceny čínskeho tovaru vyvážaného do Európy boli nižšie ako domáce ceny v Číne.

Tie sú ale deformované vládnymi intervenciami a podporou a nepribližujú sa trhovým cenám na západných trhoch.

Európski výrobcovia dlhodobo upozorňujú, že Čína umiestňuje veľké objemy svojej domácej nadprodukcie ocele, kovov, papiera, stavebného materiálu a technológií pre obnoviteľné zdroje energie (napr. solárne panely) na zahraničné trhy.

Práve v kontexte nastávajúceho rozhodnutia o štatúte trhovej ekonomiky (ktoré predpokladá prístupový protokol Číny k Svetovej obchodnej organizácii) treba podľa výrobcov hovoriť o modernizácii o antidumpingových nástrojov.

Priemyselné a zamestnávateľské organizácie zo Slovenska, Rakúska, Českej Republiky, Maďarska, Slovinska a Chorvátska sformulovali pred blížiacou sa Európskou radou svoje odporúčania pre nový legislatívny rámec o obchodných ochranných nástrojoch.

Posúdiť narušenie trhu

Antidumpingové opatrenia by sa mali aktivovať v prípade „narušenia trhu“ v krajinách alebo celých odvetviach. To, kedy možno o narušení trhu hovoriť, by malo vychádzať zo zoznamu objektívnych a jasných kritérií.

Dôkazné bremeno  podľa zamestnávateľských zväzov pritom nemôže byť na európskych výrobcoch, ani na Európskej komisii, ale malo by zostať na strane Číny.

Metóda výpočtu dumpingových marží musí byť založená na nákladoch a cenách v reálnom trhovom hospodárstve, nie na cenách skreslených zásahmi čínskej vlády, píšu ďalej.

Predstavujú si tiež, že procedúry, ktoré vedú k prípadnému uvaleniu antidumpingových ciel, by mali byť rýchlejšie.

Volajú aj po obmedzení uplatňovania pravidla nižšieho cla, kedže EÚ je jediným význmaným regiónom, ktoré systematicky uplatňuje toto pravidlo.

Oceliari riešia aj ETS

Zástupcovia oceliarskych firiem dodávajú, že metodológia uvaľovania antidumpingových opatrení by sa mala formovať s prihliadnutím na tú americkú. Americké clá sú v niektorých prípadoch desaťnásobkom európskych, tvrdia v liste 58 CEOs európskeho ocielarstava.

Zástupcov sektora ale trápi aj revízia európskeho systému obchodovania s emisiami (ETS).

Priemysel hovorí, že má záujem prispieť k znižovaniu emisií svojim dielom, ale jej podoba ETS po roku 2020 kladie na sektor nároky, ktoré globálni konkurenti znášať nemusia. Ohrozené sú podľa nich pracovné miesta a investície „Potrebujeme EÚ ETS, ktoré mení to, ako sa oceľ vyrába, nie kde sa vyrába,“ píšu v liste.