Členské krajiny Únie schválili opatrenia na zmiernenie dôsledkov sucha

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Štefan Puškáš]

Poľnohospodári vystavení suchu dostanú zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ viac peňazí.

Členské štáty Európskej únie v stredu súhlasili so súborom podporných opatrení, ktoré navrhla Európska komisia, aby odbremenila poľnohospodárov od finančných ťažkostí spôsobených nepriaznivými poveternostnými podmienkami a aby zvýšila dostupnosť krmiva pre zvieratá.

Eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan v tejto súvislosti upozornil, že exekutíva EÚ pozorne sleduje prejavy a vývoj extrémnych klimatických javov v Európe. „Sme pripravení podporiť našich poľnohospodárov. Komisia je po celý čas v úzkom kontakte so všetkými členskými štátmi a v prípade potreby rýchlo reaguje. Ide o opatrenia, ktoré by mali európskym poľnohospodárom finančne pomôcť a ochrániť ich dobytok pred nedostatkom krmiva,“ uviedol komisár v správe pre médiá.

Reforma agropolitiky Únie a životné prostredie: Návrh Komisie je krokom späť, tvrdia odborníci

Eurokomisia navrhuje zvýšiť podiel priamych platieb v rozpočte budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politike. Priame podpory podľa výmery pôdy sú však podľa odborníkov neúčinné a škodlivé pre životné prostredie. Skepticky sa pozerajú aj na nové ekologické režimy. 

Opatrenia, na ktorých sa členské štáty v stredu dohodli, zahŕňajú možnosť vyšších zálohových platieb a niekoľkých mimoriadnych výnimiek týkajúcich sa pravidiel ekologizácie, aby farmári mali dostatok krmiva pre zvieratá. Poľnohospodári, ktorí sú vystavení suchu, sa budú môcť uchádzať o vyšší percentuálny podiel platieb, ktoré im prináležia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a budú tak môcť zlepšiť svoje peňažné toky.

Komisia spresnila, že vďaka tomu bude farmárom uhradených až 70 percent priamych platieb do polovice októbra a 85 percent platieb na rozvoj vidieka okamžite po formálnom prijatí balíka opatrení na začiatku septembra. Takisto budú povolené výnimky z určitých pravidiel ekologizácie s cieľom zvýšiť dostupnosť krmív.

Vysušovanie pôdy ohrozuje aj Slovensko, Európa ho nerieši dostatočne

Dezertifikácia môže viesť k chudobe, zdravotným problémom a k poklesu biodiverzity. Európskej únii chýba v boji proti nej systematický prístup.

Ide o opatrenia zahŕňajúce možnosť považovať pôdu ležiacu úhorom za pôdu s odlišnou plodinou alebo za oblasť ekologického záujmu, aj keď bola spásaná alebo bol na nej vykonaný zber; vysiať „medziplodiny“ ako „čisté plodiny“ (nie zmesi plodín tak, ako je v súčasnosti predpísané), ak sú určené na pastvu/produkciu krmiva, ako aj skrátiť osemtýždňové minimálne obdobie na „medziplodiny“, aby poľnohospodári na ornej pôde mohli po nich včas vysiať „zimné plodiny“.

Uvedený balík opatrení by sa mal formálne prijať začiatkom septembra. Komisia dodala, že bude o vplyve sucha aj naďalej intenzívne komunikovať so všetkými členskými štátmi.

Partner

Projekt FUTURE CAP: Dynamic, Innovative and Sustainable Agriculture in Slovakia