Čo Gréci sľúbili na 400 stranách?

zdroj: TASR

Štyristo stranový dokument Memorandum o porozumení (medzi veriteľmi a Gréckom) je výsledkom intenzívnych rokovaní uplynulých dvoch týždňov. Obsahuje detailný výpočet všetkého, k čomu sa grécka vláda zaviaže počas nasledujúcich mesiacov a rokov výmenou za tzv. tretí balík pomoci vo výške 86 miliárd eur.

Nad celou implementáciou memoranda budú dohliadať veritelia (EÚ, ECB, MMF).

Dnes (štvrtok, 13. augusta) schvaľuje memorandum grécky parlament na mimoriadnej schôdzi.  Ministri financií eurozóny by sa mali zísť následne v piatok.

Opatrenia, ktorých je spolu 57, vrátane 40 zákonov, delí memorandum do 4 skupín, výber najdôležitejšieho urobil britský denník Guardian:

Fiškálna konsolidácia

Vyšplhať sa z primárneho deficitu (očisteného od splácania dlhu) v súčasnej výške 1,5 % na prebytok vo výške 0,25 % a to do konca tohto finančného roku a napriek recesii.

V strednodobom horizonte sa vyžaduje prebytok 3,5 %. Dosiahnuť sa má okrem iného rigoróznym vyberaním daní a lepšou finančnou správou vo verejnom sektore.

Vláda bude musieť prijať mnoho opatrení malého rozsahu, ktorých cieľom je získať dodatočné financie do rozpočtu (špeciálne zdanenia, centrálne verejné obstarávanie..) alebo škrtiť menšie výdavky (daňové úľavy pre farmárov, …)

Ďalšia reforma penzijného systému od ktorej sa očakáva úspora 1 % HDP.

V spolupráci so Svetovou bankou pracovať na reforme celého sociálneho systému s cieľom ušetriť 0,5 % HDP každoročne.

Finančná stabilita

Rekapitalizácia bánk z 25 miliardách eur vyčlenených na tento účel a zatvorenie nesolventných bánk, revidovanie pravidiel o bankrote.

Výmena časti osadenstva správnych rád najväčších gréckych bánk.

Všetky legislatívne či nelegislatívne opatrenia počas trvania programu, ktoré by mohli mať dopady na finančné inštitúcie v krajine sa musia prijímať v „úzkej konzultácii“ s trojkou veriteľov (EÚ, ECB, MMF).

Zamestnanosť a rast

Do októbra prehodnotiť fungovanie pracovného trhu (vrátane kolektívnych opatrení).

Liberalizácia viacerých sektorov, napríklad trhu s energiami.

Master plán pre oblasť dopravy.

Úprava regulácie výkonu viacerých profesií, napríklad notárov.

Fungujúci štát

Založenie privatizačného fondu (jedna z najkontroverznejších podmienok dohody z 13. júla 2015). Do marca budúceho roka by malo byť jasné, ako má fungovať a aké aktíva by mal spravovať.

Reforma súdnictva, štátnej správy, posilnenie vyšetrovania a stíhania korupcie, dohľad nad oficiálnymi štatistikami.

Kritika memoranda

Ak grécky parlament a euroskupina memorandum definitívne schvália, Grécko dostane prvú tranžu pomoci načas, aby splatilo splátku Európskej centrálnej banke 20 augusta.

Konečnú dohodu musí schváliť aj nemecký parlament. Svetové médiá informujú o internej nemeckej kritike obsahu memoranda. Problematicky vidí Berlín otáznu podporu MMF, neriešenie otázky udržateľnosti gréckeho dlhu a časový posun pri vytváraní privatizačného fondu.

Obsah dohody s veriteľmi otvorenie kritizuje aj grécky exminister financií Janis Varoufakis. "Opýtajte sa kohokoľvek, kto vie niečo o gréckom finančnom systéme, toto nebude fungovať," povedal pre BBC.

Keď sa tretí program rozbehne, trojka veriteľov bude robiť priebežné hodnotenia jeho napĺňania každého štvrť roka. Pozitívne hodnotenie je podmienkou na uvoľnenia ďalšej časti pomoci. Do októbra, kedy by malo nastať prvé hodnotenie musí grécka vláda predložiť budúcoročný rozpočet, dodatok ku tohtoročnému rozpočtu a fiškálny výhľad na tri roky.