CO2 namiesto do atmosféry pod zem

Zdroj: Roberta Schonborg, www.creativecommons.org

Krátka správa

Technológiu zachytávania a skladovania CO2 (angl. carbon capture and storage – CCS) vníma Komisia ako dôležitý fakt pri boji s klimatickými zmenami. Nová technológia dokáže oddeliť oxid uhličitý od ostatných plynov vyprodukovaných v tepelných elektrárňach. CO2 v stlačenej podobe je možné transportovať do geologických lokalít, kde sa ťaží ropa alebo zemný plyn. V týchto priestoroch by mohol byť „skleníkový“ plyn skladovaný bez toho, aby prispieval k otepľovaniu atmosféry. Technológia by súčasne dokázala pozitívne prispieť k ťažbe ropy zo starnúcich ropných nálezísk a tým by sa predĺžila doba ich prevádzky.

Ak bude technológia CCS úspešná, predpokladá sa, že dokáže zachytiť 80-90% emisií CO2 vyprodukovaných elektrárňami. Tým by sa náklady na stabilizačné programy množstva CO2 v atmosfére znížili až o 30%. Toto sú výsledky Medzivládneho panelu OSN o klimatických zmenách.

Začatie diskusie o rizikách technológie CCS vyplýva z balíka o klimatických zmenách, ktorý prijala Komisia 10. januára 2007. Technológia CCS je o to aktuálnejšia, že tepelné elektrárne majú v EÚ vyše 50%-ný podiel na tvorbe elektrickej energie. Uhlie a zemný plyn naďalej zostávajú kľúčovým zdrojom energie.

Environmentálne organizácie sa obávajú, že technológia CCS by priviedla svet k čoraz väčšej závislosti na rope. Ekológovia tiež varujú pred možnosťou, že by výskum a zdokonaľovanie technológie CCS odčerpali finančné zdroje, ktorými je dnes financovaný výskum obnoviteľných energetických zdrojov. Kritici taktiež namietajú, že CCS je zatiaľ stále len vo fáze výskumu. Podľa nich teda nejestvuje žiadny dôkaz o tom, že CO2 je možné skladovať dlhodobo. To znamená, že existuje vážne riziko, že CO2 by mohol nejakým spôsobom presakovať z podzemia do atmosféry.

Verejná konzultácia je súčasťou prvých krokov k príprave návrhu legislatívy ošetrujúcej túto problematiku. Zároveň tým, že sa do nej zapoja rôzni odborníci, by mohla priniesť komplexný obraz o dopade novej technológie na životné prostredie.

Konzultácie začnú 19. februára a potrvajú až do 16. apríla 2007 a sledovať ju možno na tejto stránke.