CO2: V centre pozornosti lodná doprava

Pozadie

Sektor lodnej dopravy nie je zaradený do Kjótskeho protokolu a teda nie je povinný zapojiť sa do Európskej schémy obchodovania s emisiami (ETS). Námorných a riečnych dopravcov nemožno prinútiť správať sa tak, aby prispeli k naplneniu klimatických cieľov EÚ.

Aktuálny januárový návrh novej smernice nespomína lodnú dopravu. Súčasne však rozširuje povinné zapojenie sa do ETS pre ďalšie hospodárske sektory, vrátane leteckej dopravy. Aerolinky by mali obchodovať s emisiami od roku 2013.

Otázky

Lodná doprava zrejme produkuje trikrát viac emisií CO2, než sa predpokladá. Vyplýva to zo správy Medzivládneho panelu OSN pre klimatické zmeny (IPCC). Zistenie je o to aktuálnejšie, že námorná a riečna doprava nie sú predmetom klimatických politík EÚ.

Zámorské a zaoceánske plavby vyprodukujú 1,2 mld. ton CO2 ročne. Predstavuje to 4,5% celosvetovej produkcie skleníkových plynov. Je to trikrát vyššie číslo, než spomína väčšina doterajších odhadov. Lodná doprava sa tak v porovnaní s leteckou stáva menej ekologickou. Letecká doprava vyprodukuje ročne len o niečo viac ako polovicu emisií než lode.

Najnovšie výpočty sa zdajú byť presnejšie. Pôvodné čísla sa odvádzali len od kvality nafty, ktorú lode tankujú. Aktuálna správa IPCC berie do úvahy aj veľkosť plavidla, jeho palivovú efektívnosť a výkon motora.

Do roku 2020 by sa mala produkcia lodných emisií zvýšiť o ďalších 30%, odhaduje IPCC. Lode produkujú okrem CO2 aj veľa oxidov dusíka (NOX) a síry (SOX) zodpovedných za vznik kyslých dažďov a ochorení dýchacích ciest. Analýzu pre IPCC vypracovala Asociácia nezávislých vlastníkov tankerov (Intertanko). Jej obsah publikoval denník Guardian.

Medzinárodná námorná organizácia (IMO) pripravila uplynulý týždeň návrh na zníženie miery znečisťovania ovzdušia lodnou dopravou. Dokument však ešte musia schváliť jej členovia, ktorí sa stretnú v októbru na zasadnutí Výboru IMO pre ochranu námorného životného prostredia (MEPC).

Pozície

Európska komisia stále definitívne nezamietla možnosť zaradiť po roku 2013 aj lodnú dopravu do ETS, uviedla to hovorkyňa EK pre environmentálne záležitosti Barbara Helfferich. Podľa nej Exekutíva najskôr čaká na výsledok návrhov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO).

Koncom roka by mala podľa hovorkyne Komisia predstaviť návrh na čiastočné alebo úplné oslobodenie plavidiel od daní z elektrickej energie. Problémom je, že mnohé kotviace lode nechávajú v prístavoch spustený naftový motor, ktorý cez agregát produkuje elektrickú energiu. Elektrina dostupná v prístavoch by mala byť nezdanená, čo by mohlo ekonomicky motivovať námorníkov, aby si ju počas kotvenia nevyrábali naftovými agregátmi, ale kupovali.

Alfons Guinier, generálny tajomník Asociácie majiteľov lodí Európskeho spoločenstva (ECSA) poukázal, že kľúčovým je rast medzinárodného obchodu. 90% celosvetovo obchodovaných tovarov je prepravovaných vodnými cestami. “Lodiarstvo môže byť druhom dopravy s najväčšou celkovou tvorbou emisií CO2, ale v skutočnosti lode produkujú menej skleníkových plynov na jednu míľ-tonu ako ktorýkoľvek iný druh dopravy”, povedal pre EurActiv.

Guinier v zásade nenamieta voči zapojeniu sa lodnej dopravy do ETS. Podľa neho však treba odstrániť problém konkurenčnej nevýhody – európski lodiari sa obávajú, že budú musieť spĺňať náročné environmentálne štandardy, zatiaľ čo ich konkurenti z tretích krajín môžu produkovať viac emisií a teda poskytovať lacnejšie služby.

Caroline Lucas (Zelení/EFA) si myslí, že je potrebné upozorniť lídrov EÚ na závery IPCC. Podľa nej by sa mali nad správou zamyslieť predovšetkým vlády, ktoré doteraz emisie produkované lodnou dopravou ignorovali.

Nasledovné kroky

  • Október 2008: IMO oficiálne predstaví svoje návrhy na ochranu ovzdušia zo strany lodnej dopravy, ktoré oficiálne schváli MEPC.
  • Posledný kvartál 2008: Komisia predstaví návrh revízie smernice o daniach, ktorá by mohla obsahovať oslobodenie lodných dopravcov od dane z elektrickej energie nakupovanej v prístavoch.