Cyrilometodská pamätná eurominca s úpravami

Národná banka Slovenska naplánovala na budúci rok vydanie pamätnej mince k oslave 1150. výročia príchodu gréckych učencov Konštantína (Cyrila) a Metoda na Veľkú Moravu. Iniciátorom takejto špeciálnej emisie bolo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Víťazom výhlasenej súťaže pre na návrh sa stal Mgr. art. Miroslav Hric, ArtD.

K vizuálu eurových mincí štandardných aj pamätných sa musia vyjadriť európske inštitúcie – Európska komisia aj Rada.

Podľa NBS pripomienky, ktoré prišli zahŕňali požiadavku na odstránenie svätožiar nad hlavami Cyrila a Metoda a kríža z odevov. Rozhodli sa ich akceptovať.

Hovorkyňa NBS pre denník Pravda povedala, že "v rámci pripomienkového konania požiadala Európska komisia a niektoré členské štáty o odstránenie niektorých symbolov z návrhu mince v rámci uplatňovania princípov náboženskej neutrality, a to konkrétne o odstránenie svätožiary a krížov z pália." Nie je známe, ktoré konrétne krajiny pripomienku vzniesli.

Podľa europoslankyne Anny Záborskej (EĽS, KDH) sa týmto krokom Slovensko podriaďuje cenzúre svojich vlastných dejín. Vyzýva NBS, aby revidovala svoje rozhodnutie o odstránení krížov a svätožiary z vyobrazení sv. Cyrila a Metoda na pripravovanej pamätnej minci.

"Solúnski bratia priniesli našim predkom hodnoty, ktoré spájajú Európu dodnes. Boli to kresťanské hodnoty. Odstrániť z ich odevov kríže a z hláv svätožiary je také isté, ako odstrániť kríž z Dómu Sv. Martina v Bratislave a premenovať tento korunovačný chrám uhorských kráľov a kráľovien na "Dóm Martina".

V EÚ podľa nej badať „zle pochopenú toleranciu, ktorá popiera slobodu myslenia, svedomia a náboženstva kresťanov, hoci je garantovaná aj v Charte Základných práv EÚ. „Často sa na to zneužíva antidiskriminačná legislatíva EÚ. Výsledkom je snaha o odstránenie všetkého, čo je kresťanské, z verejného života. Pritom to, čo dnes Európa najviac potrebuje, je solidarita vychádzajúca z toho, čo nás spája. A kresťanské dedičstvo je niečo, čo majú všetky európske národy spoločné," dodala Záborská.

Negatívne reagovala aj Konferencia biskupov Slovenska.

„Konštantín (Cyril) a jeho brat Metod významne prispeli k položeniu základov európskej civilizácie a v roku 1980 boli obaja svätci vyhlásení za spolupatrónov Európy“, konštatuje v popise okolností pamätnej emisie Národná banka Slovenska. Odborným poradcom komisie pri výbere výtvarného návrhu pamätnej mince bol Ján Steinhübel, CSc. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Tomu sa nezdá zásah do pôvodného vizuálu z historického hľadiska ako neadekvátny.

Členské štáty eurozóny a krajiny, ktoré so majú menovú dohodu umožňujúcu vydávanie obehových euromincí, môžu vydať do obehu určité množstvo pamätných euromincí za určitých podmienok.

Tie sa týkajú nominálnej hodnoty, objemu a tiež toho, že národný pamätný vzor musí mať vysokú hodnotu z národného alebo európskeho hľadiska, keďže bude v obehu na celom území eurozóny.

„Keďže euromince obiehajú v celej eurozóne, prvky ich národného grafického spracovania podliehajú všeobecnému záujmu“, píše sa v usmernení Európskej komisie upravujúcom vydávanie pamätných mincí.  Vydávajúce členské štáty musia s dostatočným predstihom pred vydaním informovať o nových národných stranách mincí. Svoje návrhy euromincí musia predložiť Komisii, ktorá overí, či sú v súlade s odporúčaniami.

Tie okrem miery významnosti udalosti, ktorá sa emisiou pripomína, nešpecifikujú žiadne obsahové obmedzenia. Európska komisia má následne informovať ostatné členské štáty.

Usmernenie Rady EÚ však už hovorí, že každý členský štát používajúci euro môže proti návrhu mince vzniesť námietky, pokiaľ je pravdepodobné, že daný návrh vzoru "vyvolá medzi občanmi nepriaznivé reakcie". Toto stanovisko musí byť odôvodnené.