Daň za autá má závisieť od emisií

doprava

 

Krátka správa

Európsky parlament v hlasovaní podporil návrh Komisie na zrušenie registračnej dane za osobné autá počas desaťročného obdobia a jej nahradenej cestou daňou, ktorá by bola určovaná podľa množstva CO2 produkovaného autom. Majitelia automobilov, ktoré poškodzujú životné prostredie menej, by platili aj menšie dane a naopak. Má sa tým vyriešiť problém vyplývajúci z nejednotnosti registračných daní v EÚ a zároveň napomôcť ochrane životného prostredia.

Registračné dane za osobné automobily sa v súčasnosti v rámci členských krajín EÚ navzájom odlišujú, čo podľa Komisie a Parlamentu spôsobuje, že dochádza k daňovým špekuláciám a tiež k prekážkam správneho fungovania jednotného trhu. Poslanci v  uznesení schválenom pomerom hlasov 385 za, 139 proti a 109 absencií so zmenami navrhnutými Komisiou súhlasia, no zároveň žiadajú ešte viac posilniť environmentálny aspekt takejto legislatívy. Nová daň by preto podľa nich nemala závisieť len od emisií oxidu uhličitého, ale aj od spotreby paliva a úrovne vypúšťania iných škodlivín. Europoslanci tiež odsúhlasili pozmeňujúci návrh, ktorý dáva členským krajinám právo oslobodiť od cestných daní vozidlá staré, alebo staršie ako 20 rokov. Táto výnimka má byť možná „v záujme ochrany historických vozidiel a veteránov“.

K návrhu vystúpil aj slovenský europoslanec Milan Gaľa (EPP-ED). Informoval, že na Slovensku sa neuplatňuje registračná daň, ani ročná daň z prevádzky osobných vozidiel a tak by zavedenie novej dane „viedlo k zvýšenému daňovému zaťaženiu fyzických osôb“. Okrem toho kombinácia zložky CO2 pri výpočte ročnej dane z prevádzky osobného auta podľa jeho slov „nemusí viesť k nákupu nových áut, ktorých vplyv na znečistenie životného prostredia je menší“. Dodal, že daňové otázky patria do výhradnej kompetencie členských krajín, čo by malo podľa neho byť aj v tomto prípade rešpektované. Z týchto dôvodov sa pri hlasovaní o návrhu zdržal hlasovania.

Nakoľko sa návrh týka oblasti daňovej politiky, ktorá je vo výlučnej kompetencii členských krajín, konečné slovo bude mať Rada. Parlament má v tejto otázke len konzultačnú právomoc.