Dáni váhajú nad eurom

Júnový prieskum Gallupovho inštitútu nepriniesol žiadne prekvapenie – Dáni zostávajú v otázke eura nerozhodní. Za prijatie spoločnej európskej meny sa vyslovilo 47% respondentov a proti je 45%. Rozdiel medzi táborom priaznivcov a odporcov je na úrovni štatistickej chyby a nikto tak nedokáže odhadnúť výsledok prípadného referenda.

Túto možnosť voličom sľúbil premiér Anders Rasmussen po svojom znovuzvolení na jeseň 2007: „Vláda je presvedčená, že ľudia by mali mať šancu počas tohto volebného obdobia opätovne sa vyjadriť k dánskym výnimkám v EÚ.“ Rozhodujúce hlasy by zrejme patrili tým, ktorí si na euro ešte stále nevytvorili jasný názor. Podľa prieskumu ich je 8%.

Podobnú rozpoltenosť dánskej verejnosti ukázal aj ďalší májový prieskum – za euro sa vyslovilo 52% obyvateľov, proti bolo 40%, informuje EUbusiness. Prípadné referendum by zrejme prinieslo rovnaký výsledok ako posledný plebiscit v septembri 2000 – Dánsko odmietlo vstup do eurozóny pomerom 53,2% hlasov proti.

Dánsko spolu s Veľkou Britániu sú jediné dve krajiny v EÚ, ktoré euro prijať nemusia. Maastrichtská zmluva im dáva oficiálnu výnimku. Dáni si ju vydobili po tom, ako zmluvu v roku 1992 v referende odmietli. Okrem eura získali výnimku aj na spoluprácu v oblasti obrannej politiky, justičnej spolupráce a európskeho občianstva. V týchto politikách sú Dáni liberálnejší – výnimky z obrannej politiky EÚ by sa vzdalo 55% respondentov a justičnej spolupráce 54% Dánov. Myšlienka európskeho občianstva však stále naráža na silný odpor – až 64% obyvateľov najstaršieho európskeho kráľovstva ju odmieta.