Daňové bremeno v Únii mierne vzrástlo

Krátka správa:

Eurostat priniesol údaje o veľkosti daňového zaťaženia členských
štátov EÚ-27, podľa ktorých v roku 2005 priemerné zdanenie v EÚ dosahovalo úroveň 39,6%, čo je oproti minulému roku mierny nárast (39,2% HDP za 2004).

Podobnú úroveň dosiahla EÚ v roku 1995, kým vrcholom bol rok 1999 s
41% HDP. Odvtedy má vývoj daňového zaťaženia (počítaného ako podiel daní
a príspevkov na sociálne zabezpečenie k HDP) klesajúcu tendenciu.

Údaj za EÚ je podstatne vyšší než priemery USA či Japonska. Na druhej
strane je však situácia vnútri EÚ veľmi heterogénna, so Švédskom
(51,3%) na jednom a Rumunskom (28%) na druhom konci spektra členských
štátov. 

Noví členovia sa nachádzajú na spodnom konci rebríčka členských krajín EÚ aj pokiaľ ide najvyššiu mieru zdanenia príjmu fyzických osôb (údaje sú za rok 2006). Maximum predstavujú Dánsko (59%) a Švédsko (56,6%), kým druhý koniec škály tvoria Rumunsko (16%), Slovensko (19%), Estónsko (23%), Bulharsko (25%) a Lotyšsko (25%).

Bulharsko a Cyprus sú krajinami, kde je najnižšia miera zdanenia príjmov právnických osôb na úrovni 10%, kým na druhom konci nájdeme
Nemecko (38,7%) a Taliansko (37,3%).

Slovensko sa nachádza na „rumunskom” konci (29,3%) spoločne s Litvou (28,9%) a Lotyšskom (29,4%). Slovensko a Estónsko sú krajinami, kde za desaťročie 1995 – 2005 kleslo daňové zaťaženie z 39,6% na 29,3% (SR) a z 37,9% na 30,9% v Estónsku. K najvyšším nárastom došlo na Cypre a Malte.