Daňové úniky otvárajú priestor pre nový návrh korporátneho zdaňovania

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Internetová ekonomika

Štáty sú vplyvom krízy pod tvrdým konsolidačným tlakom a firmy ako Apple, Google či Amazon sa dostali do stredobodu pozornosti pre obvinenia, že sa vyhýbajú plateniu daní, čím vyprovokovali zúrivé reakcie zo strany vlád a daňových poplatníkov.

Reakciou na medzinárodnej úrovni bolo viacero návrhov na zacelenie medzier pri vyberaní daní. Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo februári zverejnila iniciatívu zameranú proti narúšaniu daňových základov a presúvaniu ziskov (BEPS), ktorá analyzovala korene problému, keď sa firmy vyhýbajú zdaňovaniu komplexnými vnútrofiremnými transakciami alebo presúvaním aktivít na dcérske spoločnosti do krajín, kde platia minimálne dane.

Na úrovni skupiny krajín G20 padla v októbri dohoda, že spustia akčný plán na základe BEPS iniciatívy, ktorá poskytuje komplexnú a koordinovanú stratégiu pre dotknuté krajiny s cieľom podporiť svojich členov pri implementácii tohto plánu v najbližších rokoch.

Európska komisia zaneprázdnená daňovým portfóliom

Po rozsiahlej diskusii na májovom summite hláv štátov a vlád sa lídri krajín EÚ sa dohodli, že sa záležitosti budú venovať aj na decembrovej Európskej rade. Súčasťou vykonávanej agendy je v súčasnosti akčný plán boja proti daňovým podvodom a únikom. Podľa prieskumu, ktorý zverejnili v septembri, v roku 2011 nebola v EÚ vybratá DPH v objeme 193 miliárd eur, čo je 1,5 % HDP bloku.

„Objem DPH, ktorý sa vyšmykne cez sieť je neprijateľný, najmä s prihliadnutím na vplyv, aký by tieto prostriedky mali na posilnenie verejných financií,“ uviedol komisár zodpovedný za dane Algridas Šemeta, ktorý priebežne predkladá opatrenia na zamedzenie problému.

Veľký podiel na daňových únikoch na DPH majú podľa Komisie karouselové (kolotočové) podvody, keď podvodníci dovážajú tovar bez DPH, domácim kupujúcim účtujú DPH a potom zmiznú bez toho, aby ju odviedli.

Pretrvávajúce problémy so smernicou o zdaňovaní príjmov z úspor

Podľa Šemetu mechanizmus rýchlej reakcie prijatý v júli 2013 členským štátom umožní promptne reagovať pri náhlych, rozsiahlych prípadoch podvodov s DPH. Komisár stále pracuje na uzavretí smernice o zdaňovaní príjmov z úspor do konca roka, kde naráža na odpor Rakúska a Luxemburska.

Jej súčasťou je klauzula o automatickej výmene informácií o cezhraničných vkladateľoch medzi členskými štátmi. V tomto kontexte však treba ešte uzavrieť aj bilaterálne rokovania na podobnom mechanizme s krajinami mimo EÚ ako Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Andorra, San Marino a Monako.

Podľa informácií, ktoré získal bruselský EurActiv, komisár budúci týždeň navrhne vytvorenie novej pracovnej skupiny, ktorá preskúma zdaňovanie v digitálnej ekonomike.

Skupina by sa prvýkrát mala zísť koncom tohto roka a Komisii návrhy predloží budúcu jar, ešte pred vypršaním mandátu súčasného Európskeho parlamentu. Budú skúmať najmä výšku dane, ktorú v EÚ platia americké internetové firmy ako Google či Amazon.

CCCTB opäť na stole

Pracovná skupina by na stôl mala opäť priniesť ďalšiu spornú daňovú problematiku – spoločný konsolidovaný základ korporátnej dane (tzv. CCCTB).

Koncept určí spoločné pravidlá pre stanovenie základu dane pre spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých členských krajinách EÚ. Komisia návrh predstavila v marci 2011 s tým, že zdôrazňovala, že nejde o harmonizovanie daňových sadzieb a dôjde k zníženiu administratívnych nákladov cezhraničných firiem.

Členské štáty však reagovali opatrne pre obavy o zasiahnutie do ich suverenity v daňovej oblasti. Podľa nemenovaného zdroja z prostredia Komisie už nejaký čas prebiehajú technické diskusie a návrh môže byť predložený počas gréckeho predsedníctva v prvej polovici roka 2014.

„Otázka CCCTB bola opakovane otvorená medzi ministrami, pretože spočiatku malo ísť o opatrenie, ktoré malo zjednodušiť život firmám, avšak rozmer transparentnosti by teraz mohol zvýšiť jej atraktivitu,“ tvrdí zdroj z Komisie.

„Určite očakávam pokrok v práci na CCCTB počas gréckeho predsedníctva s tým, že sa ňou možno oficiálne budú zaoberať už aj ministri financií,“ konštatoval nemenovaný diplomat. Možno však očakávať silný odpor niektorých štátov, pričom v oblasti daní musia byť rozhodnutia prijaté jednomyseľne.

Napriek tomu, že režim CCCTB by bol v konečnom dôsledku dobrovoľný, Veľká Británia už ohlásila, že nechce byť jeho súčasťou. Írsko napríklad tiež opakovane odolalo tlaku na jeho systém korporátneho zdaňovania už počas vyjednávania o jeho záchrannom programe.

Začiatkom roka 2014 však možno očakávať, že daňové otázky budú dominovať európskej diskusii a zároveň začne citlivé obdobie predvolebnej kampane pred európskymi voľbami. Nie je to žiadnym prekvapením vzhľadom na to, že verejné pobúrenie je často dôležitým elementom pri získavaní politickej podpory.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.