Desaťtisíce Bulharov má problém so skrachovanou cyperskou poisťovňou

Bulharská komisia pre finančný dohľad (KFN) vážne skritizovala svoju podpredsedkyňu zodpovednú za dohľad nad poisťovníctvom, Ralitsu Agaynovú, že nezaznamenala možný negatívny vplyv bankrotu cyperskej spoločnosti. [Dnevnik]

Likvidácia cyperskej poisťovacej firmy, Olympic Insurance, zostala na ostrove skoro bez povšimnutia, no v Bulharsku spôsobila vážnu politickú krízu. Kompenzácia poistencov v prípade platobnej neschopnosti poisťovateľa ale nie je v súčasnosti na úrovni Európskej únie regulovaná.

Takmer 200 tisíc Bulharov, ktorí s cyperskou spoločnosťou uzavreli povinné zmluvné poistenie o zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám pri automobilovej havárii, zostalo bez krytia a od včera (23. augusta) ich môže dopravná polícia pokutovať.

Podľa miestnych médií boli ceny poistných zmlúv spoločnosti Olympic Insurance veľmi nízke v porovnaní s cenami na poistnom trhu Bulharska.

Spoločnosť má na bulharskom trhu 10-percentný podiel. Zároveň však predstavuje iba 0,5 percenta poistného trhu vo svojej domovskej krajine.

Cyperský orgán pre reguláciu poisťovníctva vymenoval 10. augusta predbežného likvidátora spoločnosti z dôvodu nesplnenia minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje.

Bulharská komisia pre finančný dohľad (KFN) vážne skritizovala svoju podpredsedkyňu, zodpovednú za dohľad nad poisťovníctvom, Ralitsu Agaynovú, že nezaznamenala možný negatívny vplyv bankrotu cyperskej spoločnosti. Agaynová sa podvolila politickému tlaku a odstúpila. Bulharským zákonodarcom sa predčasne skončili letné prázdniny, keďže sa zvolalo mimoriadne zasadnutie parlamentu.

„Neexistuje dohľad“

Bulharský prezident Rumen Radev, ktorý je politickým nepriateľom premiéra Bojka Borissova, už hovoril o „kríze štátnosti“ a odsúdil neschopnosť súčasnej administratívy riadiť dôležité odvetvia.

Spomenul tiež škandál s bulharským Obchodným registrom, ktorý zaznamenáva a uchováva informácie o všetkých spoločnostiach a neziskových organizáciách v krajine.

Od 10. augusta sa Obchodný register snaží spamätať z technického výpadku.

Prezident zdôraznil, že takéto znepokojujúce udalosti sa dejú, zatiaľ čo sa bulharské orgány snažia presvedčiť svojich partnerov z EÚ o schopnosti krajiny vstúpiť do ERM-2, nazývanej „čakáreň eurozóny“.

„Máme škandál v poisťovníctve, čo v podstate odhaľuje, že tu neexistuje žiadny dohľad,“ povedal Radev, ktorého citoval denník Dnevnik.

Bulharsko sa ponáhľa do eurozóny. Bude sa uchádzať o vstup do ERM II

Vďaka priaznivým ekonomickým ukazovateľom sa chce Sofia uchádzať o vstup do Európskeho mechanizmu výmenných kurzov (ERM II). Bulharsko by v eurozóne radi videli aj predstavitelia Európskej únie.

Podľa informácií portálu EURACTIV.com sa bulharské úrady v tejto záležitosti obrátili aj na Európsku komisiu.

Kto nesie zodpovednosť

Hovorca Komisie Christian Spahr pre EURACTIV.com uviedol, že poisťovne podliehajú právnym predpisom Únie, ktoré upravujú ich činnosť, napríklad pokiaľ ide o kapitálové požiadavky a správanie na trhu.

Tiež povedal, že právny rámec Únie umožňuje spoločnostiam používať takzvané „právo na udelenie pasu“ a predávať vďaka nemu svoje produkty a služby v iných členských štátoch na jednotnom trhu. Predtým však musia oboznámiť svoj domovský dozorný orgán.

Spahr dodal, že povinnosťou orgánu, v tomto prípade cyperského, je aj naďalej dohliadať na tieto poisťovne aj v súvislosti s ich cezhraničnými činnosťami.

Dodal, že za kompenzačné fondy pre poisťovateľov v členských štátoch nesú zodpovednosť vnútroštátne orgány a že kompenzácia poistencov v prípade platobnej neschopnosti poisťovateľa nie je v súčasnosti na úrovni Európskej únie regulovaná.

Nemecké firmy pochopili, že musia myslieť na rodinný život zamestnancov

Za posledných 10 rokov sa v Nemecku zvýšil podiel otcov na materskej z 3 na 36 %. JEKATERINA RUDOLPH vysvetľuje, ako sa pro-rodinné politiky stali pre firmy zdrojom úspor a výhodou v boji o kvalifikovanú pracovnú silu.

Hovorca tiež uviedol, že Komisia v máji minulého roka predložila návrh, podľa ktorého budú členské štáty povinné zabezpečiť, aby v takýchto prípadoch orgán pre náhradu škody stanovil a uspokojil nároky poškodených osôb v dopravných nehodách.

To by podľa jeho slov zabezpečilo, že konečnú finančnú zodpovednosť znáša poisťovací sektor domovského členského štátu.

Spahr povedal, že európska exekutíva očakáva, že Európsky parlament aj členské štáty jej návrh prijmu.