Dedinám a menším obciam chýbajú ľudia. Pomôcť im majú centrá zdieľaných služieb

Pohľad na Šarišské Michaľany zo Šarišského hradu [TASR/Milan Kapusta]

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Rozvoj východného Slovenska

Ministerstvo vnútra vybuduje z plánu obnovy centrá zdieľaných služieb, ktoré majú samosprávam pomôcť so zefektívnením miestnej správy. Vzniknúť majú prioritne v najmenej rozvinutých okresoch.

Slovenské samosprávne združenia pôvodne chceli do plánu obnovy dostať plnohodnotnú reformu verejnej správy. Tá v ňom napokon nefiguruje. Ministerstvo vnútra chce reformu verejnej správy realizovať samostatne. Ako však nedávno informoval portál EURACTIV Slovensko, jej budúcnosť je otázna.

Malá časť z plánovanej reformy cieliaca na zefektívnenie a posilnenie administratívnych kapacít však v pláne obnovy predsa len je. Ministerstvo vnútra chce z európskych peňazí posilniť administratívne kapacity budovaním centier zdieľaných služieb. Tie by mali obciam pomôcť zabezpečovať spoločné agendu a poskytnúť expertné kapacity.

Centrá zdieľaných služieb sa v pláne obnovy nachádzajú v časti v komponente 16: Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva, v časti venovanej posilneniu administratívnych kapacít na rôznych úrovniach verejnej.

„Vybudovanie centier zdieľaných služieb uvoľní časť zamestnancov, ktorí sa rekvalifikujú na pracovníkov prvého kontaktu. Budú schopní poskytnúť občanom okrem pomoci pri komunikácii s úradom aj poradenstvo ohľadom ostatných verejných služieb,” píše sa v pláne. Celkovo sa pre budovanie centier vyčlení 11,4 milióna eur. To v porovnaní s inými investíciami nie je veľa. Napríklad do udržateľnej dopravy pôjde až 801 miliónov. Podľa zástupcov samospráv môže však aj takáto čiastka výrazne pomôcť menším obciam.

Nie rušeniu obcí

„Na Slovensku máme 2978 samospráv, pričom až 2261 z nich má menej ako 3000 obyvateľov,” hovorí Michal Kaliňák, hovorca Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré na podporu a budovanie centier výrazne tlačilo.

O nás bez nás? Na reforme verejnej správy sa vraj pracuje. Samosprávy o tom nevedia

Ministerstvo vnútra hovorí, že na reforme verejnej správy pracuje od nástupu novej vlády. Samosprávy však vedomosť o príprave nemajú. V jej dokončenie do budúcich komunálnych volieb neveria.

Takáto rozdrobenosť samosprávy má v malých obciach za následok nedostatočnú personálnu a odbornú kapacitu na poskytovanie a zabezpečovanie administratívnych služieb. Chýbajú im experti na obstarávanie, ochranu osobných údajov, posudkovú činnosť či projektoví manažéri. Centrá takisto môžu pomáhať obciam jednotne zabezpečovať niektoré služby obyvateľom, čo im môže ušetriť peniaze.

Z nedostatku odborných kapacít a financií, navyše, v malých obciach pramení aj problematický prístup k eurofondom.

Kaliňák dodal, že východiskom tohto problému nie je rušenie obcí. „V každej komunite je potrebný osobný prvý kontakt. Perspektívu vidíme v podpore centier zdieľaných služieb”.

Centrá zdieľaných služieb by tento problém mali čiastočne riešiť. Fungovať budú ako spoločné strediská slúžiace pre viaceré obce, ktoré im budú niektoré služby poskytovať. Ministerstvo vnútra pre EURACTIV Slovensko dodáva, že ďalším „cieľom vybudovania centier zdieľaných služieb je zvýšenie štandardu poskytovania služieb občanom a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov obecných a mestských úradov”.

V praxi by to teda mohlo vyzerať tak, že v centre bude pracovať viacero expertov, ktorí budú podľa potreby k dispozícii zapojeným obciam. Podľa predsedu Združenia miest a obcí Branislava Trégera by riešili napríklad územné rozhodnutia, stavebné konania, posudzovanie v rámci sociálnych služieb, školské obvody či predprimárne vzdelávanie.

„Predstavte si, že by sme zdieľali službu, povedzme, spracovania a zhodnocovania odpadov. Keď sa, trebárs, spoločne kúpi zametacie auto pre všetky združené obce na ich náklady, členené napríklad podľa počtu obyvateľov, bude vyťažené, lebo bude slúžiť všetkým,” povedal Tréger.

Rezort vnútra zároveň chce, aby v rámci centier vznikla moderná klientská zóna s vyvolávacím systémom.

„Predpokladáme, že sa zároveň podarí rozšíriť spektrum poskytovaných služieb aj o poradenský servis k službám poskytovaným verejnými inštitúciami,” uvádza ministerstvo.

V Česku sa centrá osvedčili

Ministerstvo vnútra chce centrá zdieľaných služieb budovať v najmenej rozvinutých okresoch. To znamená, že vzniknú najmä na východe a juhovýchode. Zoznam najmenej rozvinutých okresoch nájdete tu. Ktoré samosprávy sa zapoja zatiaľ jasné nie je. Konečné rozhodnutie bude na jednotlivých obciach.

„Ministerstvo vnútra nemá vopred vytipované samosprávy, rozhodnutie o zapojení sa do výzvy je plne v kompetencii jednotlivých samospráv,” uvádza rezort vnútra.

Komisárka pre kohéziu: Bratislava je dosť bohatá, aby svoje problémy riešila sama

Podpora pre Bratislavu musí byť úmerná jej schopnosti vyriešiť si svoje problémy sama, odkazuje eurokomisárka pre kohéziu a reformy Elisa Ferreira. Župan Droba naopak tvrdí, že kraj potrebuje investície, ktoré zo štátneho a krajského rozpočtu nezaplatí.

Logickým postupom je vytváranie centier na báze mikroregiónov. Teda v geograficky blízkych obciach, kde sa ich efekt možno využiť čo najlepšie.

Takto funguje aj český ekvivalent centier – centrá spoločných služieb, kde ich v minulých rokoch vzniklo 85. V Česku sa centrá budovali v rámci eurofondového projektu Posilňovanie administratívnej kapacity obcí na báze medziobecnej spolupráce, ktorý bežal do jari 2021.

Obce v rámci projektu realizovali aj väčšie projekty. Vznikol napríklad domov pre dôchodcov za 132 miliónov korún (4,8 milióna eur), škôlka. Na druhej strane však boli aj drobné projekty. České obce takisto úspešne zdieľali kompetencie pri ochrane osobných údajov. Centrá pomohli aj v čase pandémie.

Zväz miest a obcí Českej republiky (SMO), navyše, ministerstvu vnútra navrhol legislatívu, ktorá by dobrovoľným zväzkom obcí s definovanou štruktúrou a zameraním umožnil vykonávať kompetencie, ktoré by na nich obce preniesli. SMO uvádza, že návrh vychádza z reálnych skúseností získaných pri realizácii projektu.

Iba plán obnovy

Česko má pilotný projekt centier spoločných služieb za sebou. Na Slovensku sa rozbehne nie vďaka eurofondom, ale vďaka plánu obnovy. Ministerstvo uviedlo, že ich dokončenie sa plánuje na posledný štvrťrok roku 2024.

ZMOS žiadal na budovanie centier zdieľaných služieb okrem peňazí z plánu obnovy aj podporu z eurofondov. EURACTIV Slovensko sa túto možnosť pýtal ministerstva vnútra. Ten však nateraz počíta iba s pilotným projektom financovaným z plánu obnovy.

Ak by sa centrá osvedčili, rezort chce v projekte pokračovať