Deflácia v eurozóne pomohla aj slovenským domácnostiam

Zdroj: TASR/AP Photo/Michael Probst

Nízka inflácia býva spravidla sprevádzaná klesajúcou spotrebou obyvateľstva. V roku 2014 však ceny tovarov a služieb klesali, zatiaľ čo spotreba rástla.

„Je to preto, že zložka inflácie bola taká, že klesali tie časti tovarov a služieb, ktoré nie sú ovplyvnené spotrebou, ale nákladovými  položkami, ako sú regulované ceny energií a ceny potravín,“ vysvetlil makroekonóm VúB banky Andrej Arady.

Ďalším dôvodom zvýšenej spotreby je pozitívny vývoj na pracovnom trhu. Štatistiky naznačujú, že nezamestnanosť na Slovensku v minulom roku po dlhom čase klesla pod 13%.

„Domácnosti začali viac veriť ekonomike. Podľa prieskumov sa v porovnaní s krízovým obdobím bojí straty zamestnania iba minimum občanov,“ naznačil Arady.

Vďaka nízkej inflácii v roku 2014 výrazne vzrástli aj reálne mzdy, ktoré na rozdiel od predchádzajúcich rokov  inflácia „nezhltla“. Finančná situácia viacerých slovenských domácností sa tak výrazne zlepšila.

Oživeniu spotreby navyše prispeli aj opatrenia Európskej centrálnej banky (ECB), ktorá udržiava úrokové sadzby na minime. Slováci tak tento rok mali k dispozícii spotrebiteľské úvery s historickými najnižšími sadzbami.

Maloobchodníci sa tešili

Pozitívne spotrebiteľské nálady Slovákov potešili najmä maloobchodníkov, ktorých tržby výrazne vzrástli prvýkrát od hospodárskej krízy.

„Vývoj tržieb v maloobchode v roku 2014 pevne ukotvil v raste,“ vyhodnotil Arady. „V poslednom kvartály roka 2014 sme zaznamenali 4% nárast tržieb v porovnaní s predchádzajúcim rokom,“ dodal.

Napriek pozitívnym prognózam však tržby stále zaostávajú za predkrízovými objemami. „Hodnota tržieb v roku 2014 bola o 300 miliónov nižšia ako maximálna predkrízová úroveň,“ potvrdil makroekonóm VúB banky.