Dimas rozčúlil biotechnológov

dimas, gmo

 

Pozadie

Rakúsko – súčasná predsednícka krajina Únie a usporiadateľ konferencie je jedným z najväčším odporcov geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Ďalšími „hlučnými“ kritikmi GMO spomedzi európskych krajín sú Grécko, Taliansko a Luxembursko. Skupinu krajín podporujúcich GMO vedie Veľká Británia, kým ostatné krajiny ostávajú v otázke nerozhodnuté.

Rakúske predsedníctvo chce s podporou iných členských štátov znovu prehodnotiť posudky o bezpečnosti, ktoré vydal Európsky úrad pre potravinovú bezpečnosť (European Food Safety Authority – EFSA). Ten podľa Rakúskeho predsedníctva schválil geneticky modifikované výrobky bez dostatočného prieskumu rizík, ktoré môžu predstavovať pre zdravie ľudí a pre životné prostredie.

Rakúsko prednieslo problém na stretnutí ministrov životného prostredia 9. marca 2006. Členské štáty sa dohodli na väčšej transparentnosti pri schvaľovaní procedúr a na potrebe zabezpečenia lepšej informovanosti konzumentov (EurActiv.sk, 13. marec 2006).

Otázky

Konferencia o koexistencii konvenčného a biologického hospodárenia s geneticky modifikovanými plodinami, ktorá sa konala vo Viedni vo štvrtok 6. apríla, skončila len malým pokrokom. Všetci zainteresovaní aktéri zostali na svojich názorových pozíciách.

Ale komisár EÚ pre životné prostredie Stavros Dimas 5. apríla pripustil, že produkty GMO „môžu z dlhodobého hľadiska predstavovať potenciálne riziká pre životné prostredie, menovite nebezpečenstvo pre biodiverzitu“.

Ďalej povedal: „Najdôležitejšia je v tejto súvislosti ochrana tých oblastí, kde sa vyskytujú ohrozené a zraniteľné rastlinné a živočíšne druhy“. Zároveň prisľúbil, že Komisia bude o probléme diskutovať „budúci týždeň“.

Dimasovo vyhlásenie by nemalo byť nevyhnutne interpretované ako politický obrat Európskej komisie, ktorá doteraz trvala na vysokej vedeckej kvalite bezpečnostných posudkov vydaných Európskym úradom pre potravinovú bezpečnosť.

Komisárka EÚ pre poľnohospodárstvo Mariann Fischer Boel trvá na tom, že by nemali byť žiadne pochybnosti o bezpečnosti geneticky modifikovaných výrobkov, ktoré už schválila EFSA na základe farmaceutických výskumov. Ako Boel uviedla: „Toto nie je otázka zdravia alebo ochrany životného prostredia. GMO, ktoré sa neukázali ako bezpečné, sa na európskom trhu nenachádzajú“.

Procedúra, ktorú EFSA využíva na povolenie GMO, sa dostala pod paľbu kritiky členských štátov. Tie upozorňujú, že všetky geneticky modifikované výrobky podriadené jeho schváleniu boli zatiaľ systematicky schválené (EurActiv.com, 6. marec 2006).

Zákaz pre 8 GMO aj napriek schváleniu EFSA stále platí v Rakúsku, Francúzsku, Nemecku, Luxembursku a v Grécku. Komisia sa opakovane pokúša odstrániť tento zákaz, ale nemôže tak urobiť kvôli medzere v legislatíve.

Usporiadatelia z rakúskeho predsedníctva za hlavný problém označili otázku, či ponechať farmárom možnosť slobodného rozhodnutia ohľadom pestovania GMO, alebo nie. Aj napriek tomu, že národné zákony prevencie náhodného úniku GMO platia, niektorí farmári a vedci sú znepokojení možnou kontamináciou susedných polí geneticky modifikovanými plodinami.

Rakúsky minister poľnohospodárstva Josef Pröll povedal: „Musíme vysloviť druhú dôležitú otázku a síce, ako môže byť sloboda rozhodovania zaistená aj pre farmárov“.

Pröll zdôraznil, že cezhraničná „koexistencia“ konvenčných plodín s GMO by mala byť tiež zaistená „vzhľadom na blízkosť polí susedných krajín. Musíme tiež nájsť cezhraničné riešenie koexistencie“. Tiež zdôraznil, že „národné prostriedky koexistencie nie sú vždy dostačujúce“.

Pozície

EuropaBio, organizácia reprezentujúca európsky biotechnologický priemysel, ostro reagovala na Dimasove vyhlásenia, ktoré označila za „irelevantné“. Riaditeľ EuropaBio Barber povedal, že „Mnohých v Európe musí frustrovať, že […] komisár Dimas rozpráva o otázkach, ktoré sú pre koexistenciu irelevantné. Ako napríklad posudky rizík pre životné prostredie potrebné pre schválnie nových produktov”.

Mimovládne organizácie pre životné prostredie nie sú výsledkami konferencie príliš nadšené. Hovoria, že jej účastníci „zlyhali pri riešení kľúčových otázok, ako je prevencia pred kontamináciou geneticky modifikovanými produktami”.

Geert Ritsema, ktorý robí kampaň pre Greenpeace, uviedol, že „vzhľadom na zlyhanie bezpečnostných posudkov a dopad kontaminácie na farmárov a konzumentov by v Európe nemalo byť povolené pestovanie žiadnych geneticky modifikovaných plodín”.

10. marca Spoločné výskumné centrum Komisie vydalo správu, ktorá analyzuje prípadové štúdie koexistencie. V závere technickej správy sa hovorí, že na izoláciu polí, kde sa budú pestovať GMO, budú potrebné väčšie vzdialenosti a zaistená ochrana pred kontamináciou semenami zo susedných polí.

Nasledujúce kroky:

  • Po konferenciách a konzultáciách so zainteresovanými Komisia rozhodne, či je potrebná ďalšia úprava na európskej úrovni.