Diskusie o sankciách uviazli na mŕtvom bode

Zdroj: http://i.ehow.com/images/GlobalPhoto/Articles/5146607/stress-main_Full.jpg

Najvyšší predstavitelia členských štátov mali dnes pôvodne dať svoje požehnanie prísnejšiemu hospodárskemu riadeniu, no rokovania uviazli na mŕtvom bode pre sankcie za porušovanie pravidiel o rozpočtovej disciplíne stanovené v Pakte stability a rastu. Nemecko tvrdo presadzuje, aby sa vzťahovali na všetky členské krajiny, kým Británia chce, aby boli platné len pre eurozónu.

Francúzska ministerka financií Christine Lagardová v rozhovore pre Financial Times uviedla, že otáznik visí nad sankciami, ich načasovaním a formátom. Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, ktorý summitu predsedá, bude lídrov počas obeda informovať o pokroku jeho pracovnej skupiny v oblasti tvorby architektúry hospodárskeho riadenia.

Vyzerá to však tak, že sa veľmi ďaleko neposunuli. „Stále panuje priveľa nezhôd ohľadom sankcií, kedy ich uvaliť, na ktorú oblasť rozpočtu EÚ sa budú vzťahovať, kto o nich rozhodne a nakoľko automatické budú tieto rozhodnutia,“ prezradil vysokopostavený diplomat pod podmienkou anonymity.

„Myslím si, že režim sankcií sa zameria na eurozónu,“ dodal. Podľa neho Veľká Británia neočakáva, že sa na ňu budú nové pravidlá vzťahovať. Lagardová však tvrdí, že štáty bez eura chcú hrať s rovnakými podmienkami. „Máme ďalších 10 členov, ktorí hovoria – prečo by ste ma mali vynechať? Prečo nie som súčasťou klubu?“ vyhlásila pre FT.

Predĺženie mandátu pracovnej skupiny Van Rompuya?

Európska komisia by 29. septembra mala predstaviť svoj návrh pre sankcie, ktorý by mohol diskusie posunúť z mŕtveho bodu.  Van Rompuyova skupina by teda mala pokračovať v činnosti do ďalšieho summitu naplánovaného na 28. – 29. októbra.

Nemecko dlho presadzovalo myšlienku odoberania hlasovacích práv krajinám opakovane porušujúcich pravidlá bloku. To by si však vyžadovalo zmenu Zmluvy a to je príliš namáhavý a zdĺhavý proces, ktorý by si vyžadoval nadbytočnú prácu nad mandát pracovnej skupiny stáleho predsedu.

Podľa diplomatického zdroja bolo od začiatku jasné, že dĺžka mandátu skupiny je otvorená. „Nemecko si myslí, že je dôležité posunúť sa vpred najmä v rozšírení miery možných sankcií v rámci Paktu stability a rastu,“ dodal diplomat pričom ako schodnú možnosť uviedol regionálne fondy.

Zároveň však pripustil, že pracovná skupina ešte nie je tak ďaleko a že diskusie o sankciách bude len veľmi ťažké uzavrieť do polovice októbra.

Zmena Lisabonskej zmluvy nie je zatiaľ vylúčená

Jean De Ruyt, stály zastupiteľ Belgicka pri EÚ uviedol, že existuje len málo politického priestoru na manévrovanie v prípade sankcií bez zmeny Zmluvy. „Nemôžeme zájsť priďaleko či už v rámci eurozóny, či celej EÚ,“ povedal De Ryut na júlovom seminári organizovanom Centrom pre európske politické štúdiá v Bruseli. „V prípade eurozóny nemožno urobiť viac ako je už uvedené v Zmluve. A na úrovni celej EÚ nemožno urobiť viac bez zmeny Zmluvy,“ vysvetlil. Zmenu Zmluvy by si vyžadovalo napríklad už spomínané odoberanie hlasovacích práv aj zastavenie regionálnych fondov.

De Ruyt vidí ako možný trest proces menovania a hanenia. Čiže na summite by sa „ukazovalo prstom“ na krajiny porušujúce pravidlá. Analytici však morálny nátlak nepovažujú za dostatočný. Alessandro Liepold z think-tanku Lisabon Council tvrdí, že morálny nátlak dáva priestor pre urovnávanie sporov vtedy, keď panuje všeobecný odpor k „potiahnutiu kohútika“.