Dlhy spomaľujú obnovu

Zdroj: Flickr

Podniky vyzývajú ministrov financií, ktorí sa dnes stretnú v Bruseli, aby našli spôsob ako dostať pod kontrolu verejné výdavky a tvoriť nové pracovné miesta. Podľa správy o fiškálnej udržateľnosti a raste z pera podnikateľskej loby BusinessEurope – obrovský nárast verejných dlhov v dôsledku záchrany bánk alebo stimulovania ekonomík predstavuje vážnu prekážku pre ekonomickú obnovu.

Na druhej strane však poukazuje na to, že keby vlády tieto opatrenia neprijali, došlo by k oveľa dramatickej strate pracovných miest. Európa sa postupne dostáva späť do pozitívnych čísel a podnikatelia sa obávajú, že dlhy, ktoré vznikli v posledných dvoch rokoch sa miešajú s ďalšími problémami, ktorým EÚ čelila ešte pred krízou – najmä starnúcou populáciou.

Podnikateľský sektor žiada významné reformy penzijných systémov, pretože pribúda Európanov, ktorí žijú aj viac ako dvadsať rokov od dosiahnutia dôchodkového veku.

Markus Beyrer, generálny riaditeľ Federácie rakúskych priemyselných odvetví vyhlásil, že stratégia EÚ do roku 2020 uspeje len ak „dokážeme obnoviť fiškálnu udržateľnosť a zároveň dosiahnuť rast a tvoriť pracovné miesta“. Podľa jeho slov kríza dokázala za dva roky zmiesť dvadsať rokov trvajúcu fiškálnu konsolidáciu.

Sektor okrem toho apeluje na Brusel, aby viac dohliadal na finančnú situáciu v Únii, aby tak zaistil dlhodobú rozpočtovú disciplínu. Tematikou nestabilnej fiškálnej situácie najmä Grécka a spôsobmi ako zabezpečiť hospodárske riadenie v rámci eurozóny sa zaoberali ministri financií členských štátov eurozóny na svojom včerajšom stretnutí.