Do Školy rodinných financií sa zapojilo 571 Slovákov

V máji 2008 bol zahájený pilotný semester seminárov projektu Škola rodinných financií. Jeho cieľom je rozvoj zručností v oblasti finančného vzdelávania, učenie pre život, ktoré vedie k porozumeniu základných finančných produktov s ktorými prichádzame do styku v bežnom živote a značne ovplyvňujú život rodiny.  Iniciátorom projektu je Nadácia pre deti Slovenska a spoločnosť Provident Finacial.

Vyučovania sa mohli zúčastniť osoby staršie ako 18 rokov a cieľovou skupinou sú najmä rodiny, komunity a sociálne slabšie vrstvy. Do programu boli zapojení nezamestnaní, pedagogickí a nepedagogickí pracovníci škôl, matky na materskej dovolenke, dôchodcovia, študenti a iní. Vzdelávacie semináre dopĺňali rôzne sprievodné aktivity. V prvom semestri sa zapojilo 571 účastníkov.

Lektori odprednášali dokopy 242 hodín komunitného vzdelávania. Absolventi projektu každý účastník získal certifikát. Táto forma vzdelávania zároveň vychádza v ústrety finančne slabším Slovákom. Okrem toho, že je zadarmo, prednášajúci cestujú za záujemcami po celom Slovensku.

Finančné vzdelávanie typu Škola rodinných financií má aj preventívnu funkciu – čeliť súčasným ekonomickým a sociálnym problémom. Dôležitosť a potrebu finančného vzdelávania si uvedomuje aj Európska komisia, ktorá si ho zvolila za jednu zo stratégii, aby sa súčasná zlá hospodárska situácia spôsobila zanedbanou finančnou gramotnosťou, už viac neopakovala.