Dobré životné podmienky zvierat – záujem rastie

 

Krátka správa

Problematike životných podmienok hospodárskych zvierat sa v EÚ venuje dostatočná pozornosť. Sú ale európski spotrebitelia ochotní platiť za „produkty šetrné ku zvieratám“? Aj to bola téma, o ktorých sa diskutovalo na Vypočutí organizovanom poľnohospodárskym výborom EP k Akčnému plánu EÚ na zaistenie dobrých životných podmienok zvierat na obdobie rokov 2006-2010.

Cieľom Akčného plánu je zabezpečiť, aby sa dobré životné podmienky zvierat dosiahli najefektívnejším možným spôsobom. A to vo všetkých sektoroch EÚ, prostredníctvom vzťahov EÚ s tretími krajinami a v súlade s Protokolom o ochrane a dobrých životných podmienkach zvierat, ktorý je súčasťou Amsterdamskej zmluvy a v ktorej je zakotvené, že zvieratá sú cítiace bytosti.
 
Dobré životné podmienky zvierat patria medzi európske hodnoty…
 
Diskutujúci sa zhodli, že dobré životné podmienky zvierat patria medzi európske hodnoty a sú úzko späté s ostatnými oblasťami politiky. EÚ už v súčasnosti vykazuje vysoký štandard v tejto oblasti, ale „dá sa urobiť oveľa viac,“ podotkla nemecká kresťanská demokratka Elisabeth Jeggle, ktorá pripravuje správu o akčnom pláne.
 
Vlaňajší prieskum Eurobarometra medzi 24 708 Európanmi poukázal na fakt, že v 15 z 25 členských štátov EÚ, si väčšina respondentov myslí, že v poľnohospodárskej politike ich vlastnej krajiny sa otázke dobrých životných podmienok zvierat nevenuje dostatočná pozornosť. Prieskum poukazuje na rozdielne vnímanie dobrých životných podmienok a ochrany jednotlivých druhov chovaných zvierat. Podmienky nosníc sa totiž považujú za horšie ako podmienky prasiat a kráv.
 
…ale sme pripravení platiť?
 
Napriek vysokej informovanosti o problematike dobrých životných podmienok zvierat sa zdá, že väčšina občanov to pri nákupe potravín neberie do úvahy, a ľudia ako keby boli ochotní akceptovať len obmedzené zvýšenie ceny. Podľa španielskeho akademika Luis Gosálves Laru je len 11 % ľudí ochotných akceptovať viac ako 25%-ný nárast cien mäsa.
 
Dopyt po produktoch, ktoré rešpektujú dobré životné podmienky zvierat, je značný a stále rastie, uviedol Dil Peeling z Európskej skupiny pre dobré životné podmienky zvierat. Poukázal pri tom na štúdiu Národného centra pre potraviny z roku 2000, podľa ktorej tretina populácie Írska, Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Nemecka znížila spotrebu mäsa z dôvodu záujmu o dobré životné podmienky zvierat. Spotreba vajec vyprodukovaných v hospodársky šetrných chovoch je približne dvaapolkrát vyššia než tomu bolo pred desiatimi rokmi, a naďalej rastie, uviedol Peeling.
 
Nedostatok vnímavosti môžu spôsobovať problémy pri zisťovaní pôvodu, takže dôležitý krok by mohlo predstavovať jasnejšie označovanie. Približne 51 % občanov EÚ uvádza, že z etikety na vajciach, mlieku a mäsu dokážu zistiť, či ide o chov ohľaduplný k životným podmienkam zvierat, len zriedka alebo vôbec nikdy.
 
Diskusiu uzavrel francúzsky europoslanec za Európsku ľudovú stranu kresťanských demokratov a Európskych demokratov a zároveň predseda výboru pre poľnohospodárstvo Joseph Daul, ktorý zdôraznil, že dobré životné podmienky sa dotýkajú aj domácich zvierat. Vyzval, aby sa uskutočnili štúdie so sociálno-ekonomickým dopadom nových pravidiel a aby sa rešpektovali geografické odlišnosti pri zavádzaní noriem. Lepšie životné podmienky pre zvieratá by nemali znamenať vyššie náklady a byrokraciu.