Dohoda o „otvorenom nebi“ v nedohľadne

Krátka správa:

Legislatíva USA vyžaduje, aby boli letecké spoločnosti z USA kontrolované americkými občanmi. Pravidlá požadujú, aby občania USA vlastnili alebo kontrolovali aspoň 75% hlasov akcionárov a aby predseda a dve tretiny riaditeľov a výkonných úradníkov boli občania USA a bránia tak európskym a iným zahraničným investorom nárokovať si podiel na kontrole amerických leteckých spoločností, a to napriek tomu, že tento sektor v USA potrebuje súrne dodatočné financie.

O tejto otázke sa diskutuje ako o súčasti plánovanej dohody o „otvorenom nebi“. Tá by mala medzi EÚ a USA a ich leteckými spoločnosťami dohodnúť právo vzlietnuť a pristáť na akomkoľvek letisku na oboch pobrežiach Atlantického oceánu a liberalizovať ich cenové schémy. V dokumente, zverejnenom 5. decembra, stiahla ministerka dopravy USA Mary E. Petersová súbor pozmeňovacích návrhov, ktoré by uvoľnili vyššie uvedené požiadavky USA na kvóty, týkajúce sa riadenia svojich leteckých spoločností.

Reagovala tak na rastúci tlak z Kongresu. Po nedávnych voľbách v americkej legislatíve narástla podpora návrhu zákona demokratického senátora Franka Lautenberga a Daniela K. Inouyeho o zablokovaní liberalizácie pravidiel. Lautenberg povedal: „Bushova administratíva uvidela, že demokratický Kongres sa s touto zlou myšlienkou nestotožní a preto sa stiahla.“

Ministerstvo dopravy USA vyhlásilo: „Stiahnutý návrh by zúžil rámec možností dozoru v prípadoch, kde plnenie požiadaviek USA ovplyvňuje bezpečnosť, národnú obranu a korporátne riadenie.“ Petersová dodala: „Nikto nepochybuje o prínosoch uľahčenia lietania do a z Európy pre cestujúcich, aerolinky a naše hospodárstvo. Ministerstvo potrebuje urobiť viac pri informovaní verejnosti, odborových skupín a Kongresu o prínosoch povolenia väčších medzinárodných investícií.“