Dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou “poškodí pacientov s AIDS”

foto: Kamini, dievčatko z chudobnej štvrte, drží červenú stužku počas zhromaždenia pri príležitosti Medzinárodného dňa AIDS 30. novembra 2007 v indickom Bhubanesware. FOTO TASR/AP

Dohoda, ktorú majú onedlho obe strany podpísať, pravdepodobne okliešti predaj generického lieku proti AIDS tri v jednom vyrábanom v Indii- v krajine, kde nie sú patentové obmedzenia, ktoré by zakazovali predal kombinovaných terapií.

EÚ sa však obáva, že lacná medicína z Ázie by mohla deformovať farmaceutický trh v rozvojovom svete tým, že by útočila na ziskovosť spoločností a odrádzala ich od investícií do inovácií. Zástancovia však tvrdia, že lavínový efekt zasiahne milióny pacientov. Skupina Lekári bez hraníc preto napísala eurokomisárovi pre obchod Karlovi de Guchtovi a žiada ho, aby prípadná dohoda o voľnom obchode neobmedzila prístup z antivírusovým kombinovaným liekom, ktoré podľa skupiny „revolucionizovali“ liečbu HIV.

India zohráva pilotnú úlohu v dodávke cenovo dostupných generických verzií liekov, ktoré sa používajú vo vyspelom svete. Tvrdí to výkonný riaditeľ Lekárov bez hraníc Tido von Schoen-Angerer, ktorý tiež hovorí, že jeho agentúra má až 80 percent svojich zdrojov antivírusovej medicíny z Indie.

Von Schoen-Angerer, ktorý zároveň stojí na čele kampane skupiny za prístup k životne dôležitým liekom hovorí, že 92 percent ľudí liečených na HIV pochádzajúcich z krajín so strednými alebo nízkymi príjmami používa generické antivirotiká vyrobené v Indii.

Od roku 2005 uplatňuje India patentový zákon navrhnutý tak, aby poskytol prístup k lacným liekom a zároveň umožnil farmaceutickým spoločnostiam, aby dosiahli zisk. Indický Patentový zákon umožňuje skupinám pacientov a aktivistom, aby protestovali proti „frivolnému alebo nemiestnemu patentovaniu“.

„Obávame sa, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a Indiou by mohla obsahovať ustanovenia, ktoré by zastavili tento proces a znamenali výrazný krok späť, so strašnými následkami pre oblasť prístupu k liekom v Indii a vo zvyšku rozvojového sveta,“ povedal Von Schoen-Angerer.

V podrobnom liste, ktorého kópiu poslali Lekári bez hraníc eurokomisárovi pre rozvoj Andrisovi Piebalgsovi a kľúčovým členom Parlamentu, skupina požaduje, aby sa patentové podmienky limitovali na obdobie dvadsať rokov, čo by podporilo snahu výrobcov generických liekov vstúpiť na trh.

Skupina tiež tvrdí, že ustanovenia o výhradnom práve údajov, ktorú EÚ presadzuje ako súčasť dohody s Indiou, zabrzdí alebo dokonca zabráni registrácii generických verzií liekov- a to aj v prípade, že liek nie je patentovaný.

„Pre pacientov žijúcich v Indii a všade v rozvojovom svete tieto ustanovenia znamenajú rozdiel medzi životom a smrťou. Je nevyhnutné, aby preto v Indii ostala generická konkurencia. Toľko životov na nej závisí na celkom svete,“ povedal Von Schoen-Angerer.