Dohoda o voľnom obchode s liekmi

lieky

Krátka správa

Dohoda prijatá 12. januára 2007 odstraňuje colné poplatky medzi EÚ, Švajčiarskom a USA na hotové farmaceutické výrobky a chemické polotovary, používané pri ich výrobe.

Táto dohoda nahrádza predchádzajúcu z roku 1994, ktorá už umožňovala nulové clá na mnohé farmaceutiká, ale nepokrývala neskôr vyvinuté produkty. Nová zmluva pokrýva ďalších 1290 nových produktov k pred nimi zazmluvnenými 7 329 produktom, vyňatých z colnej povinnosti.

EÚ dováža viac než 80% svojich liečiv z USA a Švajčiarska a mimovládna organizácia CEFIC si myslí, že táto dohoda by mohla ušetriť európskym farmaceutickým spoločnostiam len v roku 2007 sumu vo výške 230 miliónov eur.

Pakt je otvorený aj ďalším členom a Japonsko, ktoré je štvrtým obchodným partnerom EÚ s farmaceutickými produktmi, by sa malo k dohode pripojiť neskôr v priebehu tohto roku.

Komisár pre obchod Peter Mandelson povedal: „Táto dohoda kladie voľný obchod do služieb európskych podnikov a spotrebiteľov. Je ukážkou dôvery v globálnu konkurencieschopnosť farmaceutického priemyslu EÚ a signálom nášho záväzku zabezpečiť, aby bolo moderné obchodné prostredie zosúladené s inováciami.“