Dohodou o banánoch končí najdlhší obchodný spor EÚ

Dohodou došlo k uzavretiu najdlhšie trvajúceho celosvetového sporu v histórii WTO. Zároveň sa tým odstránila prekážka na uzatvorenie novej dohody v tejto oblasti v rámci osem rokov trvajúceho kola vyjednávaní z Dohá. Očakáva sa, že ku konečnému podpisu dohody dôjde budúci rok.

„Veľmi rada vidím, že najdlhšie trvajúci obchodný spor sa konečne vyriešil,“ povedala zastupujúca eurokomisárka pre obchod Benita Ferrero – Waldnerová. „Dnes sa tvoria dejiny, lebo tento spor už príliš dlho ochladzoval celosvetové obchodné vzťahy,“ povedala pre agentúru Reuters.

Podľa dohody Európska únia – najväčší svetový dovozca banánov – zníži clá, ktoré uplatňuje voči latinskoamerickým krajinám ako Ekvádor a Kostarika. Tie sa už dlhé roky sťažujú na diskriminačné zaobchádzanie.

EÚ zároveň poskytne pestovateľom banánov niektorých afrických, karibských pacifických štátov pomoc vo výške približne 200 miliónov eur.

Tieto krajiny, z veľkej väčšiny bývalé európske kolónie, sa v súčasnosti tešia preferenčnému režimu v oblasti vývozu do Európskej únie. Ich relatívna výhoda sa vplyvom dohody nabúra.

Bezcolný prístup ich produkcie na trhy Európskej únie sa zachová, ale balíček s pomocou im pomôže prispôsobiť sa vyššej konkurencii od výkonnejších pestovateľov z Latinskej Ameriky.

Banány sú kľúčovým exportným artiklom a základom ekonomiky mnohých z týchto krajín ako napríklad Kamerunu či ostrovu Dominica.

Hoci Spojené štáty nevyvážajú banány, v prospech dohody sa zasadzujú najmä kvôli hlavným svetovým distribútorom ovocia, ktorými sú americké spoločnosti ako Chiquita, Del Monte či Dole.

Napäté vyjednávania

Generálny riaditeľ WTO Pascal Lamy, ktorý zastával medzi oboma stranami úlohu vyjednávača a snažil sa, aby medzi nimi došlo počas celosvetovej ministerskej konferencie trvajúcej od 30. novembra do 2. decembra tohto roku k dohode, jej uzavretie v utorok 15. decembra privítal.

„Dúfam, že rovnaký duch pragmatizmu, kreativity a diplomacie znova vzkriesi kolo vyjednávaní z Dohá,“ povedal v prehlásení.

Dohoda je dobrou správou pre zákazníkov z Európskej únie a rovnako aj pre producentov banánov z Latinskej Ameriky, keďže jej pričinením sa zvýšia dodávky lacného ovocia do krajín EÚ.

Vedúci diplomatický zastupiteľ Kostariky pri WTO Ronald Saborio, ktorý viedol vyjednávania za Latinskú Ameriku, sa vyjadril, že dohoda znamená úspech pre tie chudobné krajiny, ktoré od kola Dohá namiesto špeciálneho zaobchádzania očakávajú lepšie obchodné príležitosti.  

„Existuje významný počet rozvojových krajín, ktoré si od tohto kola sľubujú ľahší prístup k trhu. Dohoda je dôkazom, že je možné dosiahnuť výsledok, o ktorý sa pokúšajú,“ povedal agentúre Reuters.

Šesť mesiacov do podpisu

Dohoda postupne ruší tarify na banány pochádzajúce z krajín Latinskej Ameriky v ôsmych štádiach na konečných 114 eur za tonu v roku 2017. V súčasnosti tieto krajiny platia tarifu 176 eur za tonu. Podpisom budúcom dohody, ktorá nadobúda retroaktívnu účinnosť už 15. decembra 2009, klesne súčasná tarifa za tonu na 148 eur.

Podpis dohody zdrží najmä to, že ju musí schváliť všetkých 27 členských štátov a musí sa preložiť do 23 oficiálnych jazykov Únie. Tento proces bude trvať šesť až deväť mesiacov.

Výmenou za dohodu upustia latinskoamerickí producenti banánov a Spojené štáty od žaloby na Európsku úniu kvôli jej banánovému preferenčnému režimu. Ten súdy WTO vnímali ako diskriminačný voči latinskoamerickým pestovateľom.

Štáty Latinskej Ameriky zároveň prisľúbili, že počas vyjednávaní kola Dohá nebudú v otázke ciel na banány žiadať žiadne ďalšie škrty.

Dohoda o banánoch vstúpi do platnosti bez ohľadu na to, či sa podarí vyjednávania z Dohá obnoviť alebo nie, ale postupný pokles ciel by mohlo neuzatvorenie dohody z Dohá do roku 2013 pozdržať až o dva roky.

Spor, ktorý sa datuje späť minimálne do obdobia podpisu Rímskych zmlúv zakladajúcich Európske hospodárske spoločenstvo, predchodcu EÚ, sa tak konečne podarilo počas posledých týždňov vyriešiť pomocou denno-denných rokovaní do neskorej noci. Jeden z vyčerpaných vyjednávačov ich prirovnal k „trojdimenzionálnemu šachu.“

(v spolupráci s Reuters)