Dohodu o voľnom obchode s Južnou Kóreou ohrozujú autá

Na konci tohto týždňa sa ministri zahraničných vecí a obchodu EÚ stretnú na špeciálnom neformálnom stretnutí. Jeho hlavným cieľom bude vyriešiť sporné body ohľadne dohody, ktoré ohrozujú jej zavedenie do platnosti.

Európsky parlament v tomto duchu včera odmietol podporiť dokument a posunul definitívne hlasovanie o nej na polovicu októbra. Chce tak „dopriať dostatok času na dohodu s Radou“. Europoslanci zároveň žiadali silnejšie záruky pre európsky automobilový priemysel, ktorý sa ocitne pod zvýšeným tlakom juhokórejských výrobcov.

V dokumente, ktorý Parlament schváli, sa píše, že úroveň ciel na dovoz z Kórei by sa mal zvýšiť v prípade „vážneho poškodenia“ európskych producentov. Tieto opatrenia by sa však zaviedli iba v krajinách, ktoré väčšia konkurencia z Južnej Kórey priamo ohrozuje, a nie plošne v celej Európskej únii, uvádzajú europoslanci.

Ázijský tiger v číslach

Kórejské automobilky už aj v súčasnosti ovládajú veľkú časť trhu EÚ a ich prítomnosť narastá. Len v prvom polroku 2010 narástol predaj áut značky Hyundai o viac ako 10 percent v porovnaní s rovnakým obdobím predošlého roku. Ďalší juhokórejský výrobca áut, Kia, zaznamenala nárast tržieb takmer trinásť percent oproti vlaňajšku, uvádza Združenie európskych producentov automobilov (ACEA).

Na druhej strane, európske krajiny vyvážajú do Kórey iba jedno percento svojej automobilovej produkcie, zatiaľ čo v Európe sa dovoz áut z Južnej Kórei pohybuje na úrovni 25 percent celkového dovozu z Ázie.

Tieto čísla prispievajú k prehlbovaniu obchodného deficitu medzi EÚ a ázijskými krajinami. V prvých piatich mesiacoch roku 2010 dosiahol obchodný deficit s Kóreou sumu takmer päť miliárd eur. Hlavným dôvodom je podľa Eurostat práve dovoz strojov a strojných zariadení.

ACEA hovorí o „neférových podmienkach“ dohody o voľnom obchode s Južnou Kóreou už dlhšiu dobu. Zdrojom ich znepokojenia je najmä klauzula o colnej úľave, ktorá juhokórejským automobilkám umožňuje predávať v Európe ich autá s lacnými súčiastkami z rozvojových krajín ako Čína za vysoko konkurenčné ceny. ACEA navyše predpokladá, že produktivita juhokórejských výrobcov, ktorí sa tešia oveľa nižším nákladom, sa ešte zvýši.

Z tejto skutočnosti by určite vyťažili európski spotrebitelia a pravdepodobne by to viedlo k tlaku na zníženie cien automobilov, ale podľa očakávaní by sa to tiež prejavilo negatívne na európskych automobilkách a na ekonomike EÚ ako takej. Navyše by to mohlo zhoršiť sociálnu situáciu v niektorých členských štátoch.

Obavy Talianska

Jednou z krajín, ktoré sú najviac ohrozené dohodou o voľnom obchode s Južnou Kóreou ak sa zachová jej súčasné znenie, je Taliansko. Najväčšia talianska automobilka Fiat je totiž priamym konkurentom kórejských výrobcov áut, keďže sa obe pohybujú na trhu s relatívne malými a lacnými dopravnými prostriedkami. Len v prvom polroku 2010 zaznamenal Fiat pokles predaja v Európe o takmer 10 percent.

„Pri týchto podmienkach Taliansko nevylučuje možnosť, že využije svoje právomoci na vyjadrenie všeobecného nesúhlasu s dohodou, ktoré by účinkovalo ako veto,“ povedal taliansky diplomatický zdroj.

Taliansky podpredseda vlády zodpovedný za oblasť obchodu Adolfo Urso už obavy krajiny zdôraznil niekoľkokrát v rozhovore s eurokomisárom pre obchod Karlom De Guchtom.

Dnes sa diplomati v Bruseli pokúsia túto situáciu vyriešiť a cez víkend by malo dôjsť k finalizácii dohody. Belgické predsedníctvo potvrdilo, že hlavným dôvodom víkendového stretnutia je práve obchodná dohoda s Južnou Kóreou. Ich názor na výsledok rokovaní ale ostáva optimistický.

Pozície

"Dohoda o voľnom obchode s Južnou Kóreou by mala vo všeobecnosti prispieť k stimulovaniu obchodu a rastu zamestnanosti. Niektoré priemyselné odvetvia však ňou získajú mnohé výhody, iné naopak môžu utrpieť značné škody", povedal v pléne EP slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EĽS, KDH). 

"Podporujem zohľadnenie oprávnených obáv určitých výrobných odvetví vrátane automobilového priemyslu, a teda aj prijatie nariadenia o vykonávaní ochrannej doložky o voľnom obchode medzi EÚ a Kóreou. Vzhľadom na to, že dohoda o voľnom obchode môže rozdielne vplývať na priemyselné odvetvia jednotlivých členských štátov, plne súhlasím so spravodajcovým návrhom, aby existovala možnosť uplatniť vo výnimočných prípadoch ochranné opatrenia na regionálnej úrovni, pretože je nutné vziať do úvahy špecifickú situáciu v jednotlivých členských štátoch a dotknuté regióny musia mať k dispozícii možnosť uplatniť opatrenia na zabránenie závažnému negatívnemu vplyvu na regionálnu ekonomiku a zamestnanosť"

Ďalšie kroky

  • 10.- 11. september 2010: neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí a obchodu EÚ
  • 18.- 21. október 2010: plánované konečné hlasovanie o Dohode o voľnom obchode s Južnou Kóreou na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu
  • 1. január 2011: plánovaný vstup dohody do platnosti, s možnosťou posunutia dátumu na 1. január 2012