Dopady koronavírusu menovými stimulmi tlmí už aj Európska centrálna banka

Ilustračný obrázok. [EPA-EFE/Armando Babani]

Európska centrálna banka (ECB) nezmenila úrokové sadzby, ako očakávali trhy.  Ohlásila však komplexný balík monetárnych stimulov, ktorý má zmierniť dôsledky pokračujúceho šírenia nového koronavírusu.

Ďalšie články k téme nového koronavírusu nájdete na tejto linke

Rada guvernérov rozhodla, že dočasne bude poskytovať dodatočné dlhodobé úvery prostredníctvom programov dlhodobých operácií (LTRO), aby bezprostredne podporila likviditu vo finančnom systéme eurozóny. Rada uviedla, že zatiaľ nevidí signály napätia na peňažnom trhu ani nedostatku likvidity v bankovom systéme. Tieto operácie majú zabezpečiť účinnú záchranu v prípade potreby a zabezpečia likviditu za priaznivých podmienok na preklenutie obdobia do júnových cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III).

Aké opatrenia proti šíreniu koronavírusu prijali európske krajiny?

Pozrite si prehľad podmienok a opatrení, ktoré pre vírus SARS-CoV-2 uplatňujú niektoré krajiny Európskej únie.

Od júna 2020 do júna 2021 sa výrazne zlepšia podmienky dlhodobých úverov pre banky, poskytovaných v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií (TLTRO III). Tieto operácie majú podľa Rady guvernérov podporiť úverovanie subjektom najviac postihnutým nákazou nového koronavírusu, a to najmä malým a stredným firmám. Počas uvedeného obdobia sa zníži úročenie týchto operácií a zvýši sa objem peňazí, ktorý budú môcť protistrany v jeho rámci získať. Rada tiež dala výborom Eurosystému mandát, aby uvoľnili podmienky týkajúce sa zábezpeky pri týchto operáciách.

Rada guvernérov tiež zvýšila program kvantitatívneho uvoľňovania. Do konca roka dá na nákup aktív o 120 miliárd eur viac. Rada guvernérov naďalej predpokladá, že program nákupu aktív bude pokračovať, kým to bude potrebné na umocnenie stimulačného vplyvu nastavenia základných sadzieb. Program sa skončí až tesne predtým, než ECB začne zvyšovať svoje kľúčové sadzby.

Ministri financií Únie pre koronavírus zvažujú fiškálne stimuly

Ministri financií sa dohodli na spoločnom postupe v súvioslosti so zmierňovanim ekonomických dopadov epidémie koronavírusu. Rozhodnutie o konkrétnych fiškálnych stimuloch ale odložili až na ďalšie stretnutie. 

Kľúčovú sadzbu ponechala Rada guvernérov na úrovni 0 percent, depozitnú sadzbu na -0,50 percenta a sadzbu na jednodňové refinančné operácie na 0,25 percenta. Rada guvernérov očakáva, že hlavné úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach alebo ešte klesnú, kým sa výhľad rastu spotrebiteľských cien nezačne výrazne približovať k inflačnému cieľu ECB. Táto konvergencia sa navyše musí konzistentne prejavovať v dynamike inflácie. ECB sa snaží dosiahnuť v strednodobom horizonte medziročnú mieru inflácie tesne pod dvoma percentami.

ECB takisto bude pokračovať v reinvestovaní plného objemu splátok istiny z dlhopisov získaných v rámci programu nákupu aktív ešte dlhší čas po tom, ako začne zvyšovať úrokové sadzby, a v každom prípade tak dlho, kým to bude potrebné na zachovanie priaznivých likvidných podmienok a vysokého stupňa menovej akomodácie.