Dopravná infraštruktúra potrebuje viac peňazí

Moderný vlak už na elektrifikovanej trati zo Zvolena do B. Bystrice

Krátka správa

Parlament „nie je spokojný s pokrokom v európskej dopravnej politike“, najmä pokiaľ ide o financovanie a implementovanie legislatívy členskými krajinami. Konštatuje to iniciatívna správa maďarskej europoslankyňe Etelka Barsi-Partaky o predbežnom hodnotení Bielej knihy o doprave, zverejnenej Komisiou v roku 2001.

Správa dodáva, že sú európske dopravné siete sužované všeobecným nedostatkom finančnej a politickej podpory. To spôsobuje veľké meškania pri budovaní kľúčových dopravných koridorov. Europoslanci preto Komisiu žiadajú, aby predložila „kreatívnejšie a odvážnejšie“ finančné riešenie a žiadajú rýchly rozvoj jasného modelu hodnotenia a riešenia externých nákladov v sektore.

Ako dočasné riešenie Výbor navrhuje, aby boli prioritné projekty transeurópskych dopravných sietí (TEN-T) vyberané na základe ich finančnej životaschopnosti a ochoty zúčastnených členských krajín a regiónov spolupodieľať sa na financovaní.

Rozpočet TEN-T bol pre obdobie 2007-2013 fixovaný na 8 miliárd eur – čo je hlboko pod 225 miliardami potrebnými na dokončenie 30 prioritných projektov. Výbor chce, aby členské krajiny pri revízii sedemročného finančného rámca tieto zdroje navýšili.

Správa tiež zdôrazňuje potrebu presunu dopravy na spôsoby s nižším negatívnym dopadom na životné prostredie, ako je železničná doprava, autobusová, námorná či riečna. Podčiarkuje potenciál inteligentných dopravných systémov a technologických inovácií pri všetkých spôsoboch dopravy, ktoré môžu zlepšiť environmentálne i bezpečnostné výsledky, posilniť efektivitu a znížiť energetickú náročnosť.

Slovensko sa má do vytvárania TEN-T zapojiť štyrmi projektami: modernizácia a rozšírenie kapacít letiska Bratislava, úsek diaľnice D1 Turany-Dubová, úsek D1 Hubová-Ivachnová, a úsek diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec.