Dopravný expert: Európske mýto je “rýchlokvasené“ riešenie

„Nemecko leží v strede Európy. Hraničné kontroly neexistujú už dlho. Existencia 28 rôznych mýtnych systémov by preto bola smiešna,“ povedal komisár Oettinger v nedeľu.

Oettinger namiesto mýta pre cudzincov volá po jednotnom cestnom poplatku v rámci vnútorného trhu EÚ.

Komisár je jedným z mnohých, ktorý otázku cestného mýta v Nemecku udržuje na programe dňa. Odkedy sa bavorská CSU snažila zaviesť poplatky výlučne  pre zahraničných vodičov, táto téma pravidelne spôsobuje medzi Berlínom a Bruselom problémy.

Nielen Komisia tvrdí, že diskriminácia zahraničných vodičov je porušením práva EÚ. Člen kabinetu komisára pre dopravu Siima Kallasa pre denník Bild povedal, že jednotný poplatok by na druhej strane nerozlišoval medzi domácimi a zahraničnými vodičmi a bol by v súlade s platnou úpravou.

Sociálno-demokratická strana navrhuje poplatok, ktorý by sa týkal všetkých vodičov. Premiér spolkovej krajiny Schleswigsko-Hoslteinsko Torsten Albig pre Welt.de povedal, že odmietajú mýto pre cudzincov tak ako ho navrhol nemecký minister dopravy Alexander Dobrindt.

Ľahšie povedať ako urobiť

Dopravný expert z Centra pre európsku politiku (CEP) Gotz Reichert hovorí, že čo sa zdá ako jednoduchý návrh, je v skutočnosti zložitým záväzkom, ktorý si vyžaduje ďalší prieskum.

Oettinger sa nezmienil o tom, ako by poplatok z užívania ciest na európskej úrovni mal vyzerať. Ani dopravní experti si však nie sú istí, ako by sa tento návrh mohol implementovať. Reichert si myslí, že Oettingerov návrh je „rýchlokvasené“ riešenie. Jeho zavedeniu bráni mnoho prekážok, ktoré sa najprv musia vyriešiť, povedal pre EurActiv.

Problémy sa týkajú najmä rozdielov medzi 28 krajinami EÚ v rozvoji, užívaní a stave ciest, ako aj finančnými potrebami, ktoré sú veľmi rozdielne medzi jednotlivými štátmi.

Ekonomicky by však tento návrh mohol byť prínosný. Povinnosť platiť poplatky z užívania je v súlade s princípom „znečisťovateľ platí“. Každý, čo cestuje na cestách a prispieva k ich opotrebovaniu, by mal prispievať na ich údržbu, tvrdí expert CEP.

V mnohých krajinách už existuje mýtny systém, alebo systém diaľničných nálepiek, ktorý je prispôsobený miestnym podmienkam. Niektoré štáty majú aj doplnkové zdroje príjmu na udržanie dopravnej infraštruktúry. Nemecko má napríklad daň z ropy a daň z motorových vozidiel.

Komisia už pred dvoma rokmi na túto otázku odpovedala, keď načrtla nezáväzné princípy cestného mýta. „Nediskriminácia je základným právom EÚ. […] Systém cestného mýta musí byť transparentný a spravodlivý ku všetkým,“ zdôraznil komisár pre dopravu Kallas v roku 2012. Poplatky musia byť odôvodnené a primerané, hovorí správa Komisie. Dôraz kladie na diaľkový mýtny systém, ktorý považuje za spravodlivejší a účinnejší, na rozdiel od diaľničných nálepiek.

Reichert hovorí, že dôvod prečo Komisia v roku 2012 prestala formulovať princípy výberu mýta je, že zavedenie jednotných a záväzných princípov pre členské štáty je v rozpore s princípom subsidiarity. Jednotný cestný poplatok, tak ako ho navrhuje komisár Oettinger preto podľa neho neobstojí.