Dôvera v prijatie eura je stále vysoká

Zdroj: Národná banka Slovenska

Pozadie:

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy pravidelne od septembra 2006 zisťuje názory slovenských ekonómov a analytikov na šance Slovenska prijať euro. Januárový výsledok 78% znamená nezmenenú hodnotu v porovnaní s decembrom 2007. Do prieskumu sa zapojilo 18 analytikov prevažne z bankového sektora. Z nich 16 verí vo vstup do eurozóny v januári 2009, dvaja neveria.

Otázky:

Pravdepodobnosť prijatia eura na Slovensku je podľa oslovených ekonómov na úrovni 78%. Na ich odhade nič nezmenila ani mierne kritická správa Európskej komisie, ktorá koncom januára hodnotila konvergenčný program slovenskej vlády. Brusel upozornil najmä na riziko udržania inflácie a odporučil vláde hlbšie štrukturálne reformy a prísnejšiu fiškálnu politiku. Kritizoval Bratislavu aj pre nestanovenie záväzných stropov pre verejné výdavky a všimol si aj “určité riziká” súvisiace s PPP projektami na výstavbu diaľnic. To všetko by mohlo zhoršiť slovenskú pozíciu v oblasti inflácie a verejného dlhu. Analytici však zostali pokojní.

 Podľa prieskumu by Slovensko malo splniť kritérium deficitu verejných financií za rok 2007 s dostatočnou rezervou na úrovni 2,5%. Analytici neprispôsobili svoj odhad aktuálnemu vyjadreniu ministra financií Jána Počiatka, ktorý na základe najnovších údajov znížil svoj odhad na 2,3%. 

Splneniu najčastejšie spochybňovanému kritériu inflácie veria ekonómovia na 80%. Očakávajú, že priemerná 12-mesačná inflácia v marci 2008 (rozhodujúce obdobie) bude 2,1%, čo je o 0,7 percentuálneho bodu pod referenčnou hodnotou EÚ. Slovensko by tak malo pohodlne splniť maastrichtské kritérium, ale otáznou stále zostáva jeho udržateľnosť do ďalších rokov.

Konverzný kurz, pri ktorom by sa mali koruny vymieňať za eurá analytici odhadli v priemere na 32,72 SKK/EUR.

Pozície:

Eugen Jurzyca, INEKO: “Brusel vyjadril jasnú obavu, že konsolidačné úsilie vlády pre rok 2008 nestačí na splnenie dohodnutých podmienok. Neviem, neviem, či bolo dobré odpovedať tónom používaným v domácej politike: “Stačí.” Naše šance môže pokaziť už iba nedôvera. Je preto dôležité aby aspoň na expertnej úrovni prebiehala komunikácia na modernej úrovni. Prípadné zlyhanie v tomto smere by v Bruseli naši emisári ani v najsilnejšom zložení (Ján Slota, Vladimír Mečiar, Robert Fico) veru nenapravili.

Elena Kohútiková, VÚB: Mimoriadne vysoký rast ekonomiky umožní podľa môjho názoru splniť kritérium pre deficit verejných financií s dostatočnou rezervou. Pri správnom a racionálnom prístupe predovšetkým v oblasti verejných financií, ale i v oblasti mzdového vývoja by sa vývoj inflácie nemal dramaticky meniť, napriek tomu, že stále zostáva riziko v oblasti cien surovín a cien potravín. Vysoká konkurencia na strane obchodovateľných tovarov, ale i v maloobchodnej sieti môže účinne pôsobiť proti neúmernému vplyvu cien surovín a potravín do oblasti inflácie.

Vladimír Tvaroška, bývalý štátny tajomník MF SR: Dnes je už veľmi pravdepodobné, že inflácia za posledných 12 mesiacov bude spĺňať maastrichtské kritérium. Čoraz viac je však pravdepodobné aj to, že inflácia sa podstatne zvýši počas tohto a budúceho roku. A to z dôvodu odstránenia efektu silnejúcej koruny a zvýšenia cien plynu, tepla a elektriny, ktoré sú dnes len umelo udržiavané. K nárastu inflácie prispeje aj kombinácia rozpočtovej politiky a plánovaných PPP projektov, ktorých výsledným efektom bude postupné prehrievanie ekonomiky. Bude zaujímavé sledovať, ako sa s takouto situáciou vysporiada EÚ pri hodnotení Slovenska.

Eva Sárazová, Poštová banka: Slovensko by malo za rok 2007 plniť kritérium deficitu verejných financií s približne polpercentnou rezervou. Ani v prípade, že by sa časom musela zaúčtovať Národná diaľničná spoločnosť, Slovensko trojpercentnú hranicu kritéria určite neprekročí. S technickým plnením inflačného kritéria by Slovensko nemalo mať žiadny problém. Vankúš medzi 12-mesačným priemerom harmonizovanej inflácie Slovenska a referenčnou úrovňou kritéria sa z mesiaca na mesiac nafukuje. V čase hodnotenia by táto rezerva mohla byť na úrovni približne 0,8%. Otáznik však stále visí nad hodnotením udržateľnosti nízkej inflácie aj v ďalších rokoch.